Je leest:

Kinderarbeid

Kinderarbeid

Auteur: | 1 juni 2005

In dit artikel vind je informatie over verschillende vormen van kinderarbeid, over de campagnes tegen kinderarbeid en de verschillende visies op kinderarbeid. Ook kun je lezen wat werkende kinderen zelf over hun situatie te zeggen hebben.

Elke dag om zeven uur opstaan om de hele dag keihard te werken op school en ’s middags nog een krantenwijk omdat je anders je brommer niet kunt betalen…. Het is verschrikkelijk, maar ben jij als werkend kind slachtoffer van kinderarbeid?

Volgens de internationale arbeidsorganisatie (ILO) werken er over de hele wereld 250 miljoen kinderen. Vooral in ontwikkelingslanden zijn er veel kinderen die hele dagen werken. Ongeveer een kwart van de werkende kinderen woont in India. Werken kan een heleboel verschillende dingen betekenen. Kinderen werken bijvoorbeeld in fabrieken, op plantages of in de visserij. Een deel van de werkende kinderen krijgt niet betaald. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om werk in de huiselijke sfeer zoals vloeren schrobben, koken en water halen. Kinderen die het het slechtst getroffen hebben werken als kindsoldaten of in de prostitutie. Ook zijn er kinderen die verhandeld worden als een soort slaven.

De rechten van het kind worden beschermd door het Verdrag voor de Rechten van het kind, dat in 1989 opgesteld is en door vrijwel alle landen is geratificeerd (getekend). Dit verdrag is opgesteld door de Verenigde Naties. Daarnaast worden de rechten van werkende kinderen beschermd door de ILO. De ILO maakt daarbij gebruik van twee belangrijke verdragen. Het eerste is nr. 138 uit 1973 waarin een minimumleeftijd voor werkende kinderen wordt vastgelegd. Het tweede is nr. 182 uit 1999 die de ILO handvaten geeft om de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen. Vechten en werken in de prostitutie vallen onder ‘the worst kind of childlabour’, die de ILO wil uitbannen.

Het verdrag 182 van de ILO.

De term kinderarbeid heeft een negatieve bijklank. Het idee dat werken tegen de natuur is van kinderen is echter nog niet zo oud. Voor de industrialisering waren werkende kinderen ook in Nederland de normaalste zaak van de wereld. Pas in de 19e eeuw ontstaat het idee dat kinderen het recht hebben om niet te werken. Dit idee wordt gesteund door twee heel verschillende opvattingen over kinderen. De eerste is een romantische opvatting over kindertijd. De kindertijd moet een periode van geluk en afhankelijkheid zijn waarin voor werk geen plaats is. De tweede opvatting is een utilitaristische, een waarbij gekeken wordt naar de te behalen doelen. Volgens deze opvatting heeft kinderarbeid een slechte invloed op de ontwikkeling van kinderen naar volwassenen. Het is nuttiger kinderen naar school te sturen zodat ze als volwassenen meer bij kunnen dragen op de arbeidsmarkt. Lange tijd is het debat omtrent kinderarbeid gericht geweest op de kinderarbeid in de industriële sector. Deze vorm van kinderarbeid past namelijk het minst bij het idee van een onbezorgde kindertijd. Daarnaast leek werk in de fabriek de scholing van kinderen het meest in de weg te staan. Pas recentelijk is er ook aandacht voor de kinderen die in de informele sector werken.

Er zijn verschillende campagnes tegen kinderarbeid in ontwikkelingslanden. De meest bekende is ‘Stop Kinderarbeid. School de beste werkplaats.’ Deze campagnes gaan uit van de opvatting dat kinderen naar school moeten in plaats van werken. Kinderarbeid moet uitgebannen worden door alle kinderen toegang tot school te geven.

Het is niet zo makkelijk om kinderen in de schoolbanken te krijgen door kinderarbeid te stoppen. Soms drijven goed bedoelde acties kinderen van de ene vorm van kinderarbeid naar een nog ergere vorm van kinderarbeid. In 1993 bijvoorbeeld dreigden de Verenigde Staten de import te verbieden van alle goederen gemaakt door kinderen onder de vijftien. In Bangladesh zijn toen ongeveer 5500 kinderen ontslagen uit de kledingindustrie. Een deel van deze kinderen kwam niet in de schoolbanken, maar in de prostitutie terecht.

De laatste tijd is het recht om niet te werken steeds meer geconfronteerd met het recht om te werken. Werkende kinderen zelf verdedigen dit recht om te werken. Ze vinden het belangrijk dat ze kunnen bijdragen aan het inkomen van hun gezin, ze zien werk als waardevolle scholing en ze halen hun eigenwaarde uit hun werk. Deze kinderen willen liever dat de wetgeving omtrent arbeid beter wordt, dan dat het voor hen onmogelijk wordt om te werken. Verschillende wetenschappers scharen zich achter deze kinderen. Volgens hen is het belangrijk om kinderarbeid ook vanuit het perspectief van het kind en de ouders te bekijken. Ook is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan de armoede die het kinderen onmogelijk maakt om te kiezen voor onderwijs.

Bron: Save the Children United Kingdom

Lees verder!

Er is veel over kinderarbeid te zeggen. Hieronder vind je eerst een aantal websites die je meer over kinderarbeid in het algemeen vertellen. Vervolgens kun je een aantal websites bekijken waarin meer wordt ingegaan op de regelgeving rondom kinderarbeid en de rechten waarop kinderen zich kunnen beroepen.

Ook zijn een aantal websites opgenomen over speciale vormen van kinderarbeid zoals kindsoldaten en kinderprostituees. In een werkstuk zou je je op een van deze vormen van kinderarbeid kunnen richten.

Onder het kopje discussie vind je verschillende (wetenschappelijke) teksten die verder in gaan op de verschillende standpunten ten opzichte van kinderarbeid. Hier wordt de opvatting dat werken voor kinderen altijd schadelijk is bediscussieerd.

Kinderarbeid algemeen

Regelgeving

Mensenrechten

Campagnes tegen kinderarbeid

Kindsoldaten

Kinderprostitutie

Straatkinderen

Discussie

Tot slot

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 juni 2005
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.