Je leest:

Juf moet mannelijker

Juf moet mannelijker

Auteur: | 28 november 2008

Meer dan 90% van de leidsters in de kinderopvang en juffen op school zijn vrouw, en dat is niet goed voor de ontwikkeling van jongens. Vrouwen roepen jongens te snel tot de orde als ze typisch jongensgedrag vertonen, meent UvA-hoogleraar Tavecchio. Zijn oplossing: meer mannen voor de crèche en klas, of meer ballen voor de huidige leidsters en juffen.

Er moeten meer mannen voor de klas of in de kinderopvang. Maar als dat niet kan, dan moeten de leidsters en juffen zich mannelijker en jongensvriendelijker gedragen. Dat schrijft hoogleraar Louis Tavecchio in een hoofdstuk van het boek ‘Opvoeding als spiegel van de beschaving’, meldde NRC Handelsblad. Tavecchio is van mening dat de huidige opvang- en onderwijssituatie ongeschikt is voor jongens en dat die daarvan hinder ondervinden bij hun ontwikkeling. De reden: meer dan 90% van leiders en leraren is vrouw, en vrouwen roepen jongens te snel tot de orde als ze druk zijn, stoeien, rennen of onderzoekend gedrag vertonen.

Tavecchio deed deze uitspraken al eerder. In een artikel op de website van het Expertisecentrum Ontwikkeling, Opvang en Onderwijs (EC O3) waarschuwt hij bijvoorbeeld voor de feminisering van onderwijs en kinderopvang. Hij baseert zich daarbij op twee wetenschappelijke onderzoeken. De Duitse ontwikkelingspsycholoog Ahnert keek in 2006 hoe goed 400 kinderen in de kinderopvang waren gehecht aan hun leidsters. De jongens in de groep scoorden daarbij veel lager dan de meisjes, wat betekent dat veel van de jongens geen bijzonder goede, veilige relatie hadden met de leidster. In een mini-onderzoek uitgevoerd door Tavecchio en enkele collega’s onder 48 kinderen bleek dezelfde trend, al waren de verschillen tussen jongens en meisjes veel minder groot. Wat Ahnert en Tavecchio niet hebben onderzocht, is of jongens het bij een mannelijker leidster of juf (of een man) beter deden.

Tavecchio’s aanname is dat meisjes en jongens erg verschillen in hun behoeften en gedrag. Of dat inderdaad zo is, en hoe dat dan zou komen, is onderwerp van veel wetenschappelijke discussie. Sommige wetenschappers denken dat jongens en meisjes al bij hun geboorte verschillende hersenen hebben, waardoor meisjes al vanaf het begin zorgzamer zijn en jongens meer gericht op ontdekking en techniek. Andere wetenschappers vinden dat flauwekul en denken dat de opvoeding deze verschillen veroorzaakt. Sommige onderzoekers accepteren zelfs niet dat er noemenswaardige verschillen bestaan.

Paniek! De meisjes doen het beter dan de jongens!

Het is niet de eerste keer dat uit naam van de jongens alarm wordt geslagen over het huidige onderwijssysteem. De Amerikaanse filosoof Christina Hoff Sommers stelde in 2001 al in haar boek ‘De oorlog tegen jongens’ dat misplaatst feminisme onze jongens schade toebrengt, en wel als volgt: onder invloed van dit feminisme is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan de meisjes. Zoveel, dat jongens het nu academisch gezien minder goed doen dan die meisjes. Het schoolsysteem is volgens haar vervrouwelijkt en biedt nu geen ruimte meer voor ‘gezond jongensgedrag’. In plaats daarvan worden ‘lastige’ jongens overgeplaatst naar het speciaal onderwijs of van school gestuurd. Wetenschappelijk bewijs voor haar stellingen bleek echter nauwelijks voorhanden.

Ook in Nederland repten mensen over de jongensonvriendelijkheid van het onderwijs vanaf het moment dat bleek dat er meer meiden dan jongens naar de universiteit gingen. Begin dit jaar noemde leraar wiskunde Suzanne Dannenburg het in het NRC Handelsblad bijvoorbeeld een drama dat op het VWO zoveel jongens voortijdig afhaken. De beschuldigende vinger ging deze keer naar de komst van het studiehuis: een nieuwe manier van leren waarbij meer zelfstandigheid vereist is. Dat blijkt echter een fabel. In bijna alle landen van Europa – met of zonder studiehuisachtig onderwijssysteem – blijken meisjes het beter te doen. Het blijft dus de vraag of alleen het feit dat jongens het op school of in de opvang minder goed doen, ook daadwerkelijk iets te maken heeft met het onderwijssysteem of de juf.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 28 november 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.