Je leest:

Jan van de Craats wint NWO Oeuvreprijs

Jan van de Craats wint NWO Oeuvreprijs

Auteur: | 23 mei 2006

Jan van de Craats kreeg dit jaar de NWO Oeuvreprijs voor zijn bijdrage aan wetenschapspopularisering. De jury onder voorzitter Robbert Dijkgraaf was vol lof voor de kwaliteit en diversiteit van zijn activiteiten. In dit artikel geven we een aantal citaten uit het juryrapport en een klein overzicht van het werk van Jan van de Craats.

" Sire, er is geen koninklijke weg in de wiskunde, moet Archimedes geantwoord hebben op het verzoek van koning Hieron van Syracuse om hem nu eens in kort bestek in de geheimen van de wiskunde in te wijden." Zo begon de toespraak van juryvoorzitter Robbert Dijkgraaf tijdens de uitreiking van de NWO Oeuvreprijs.

De Oeuvreprijs is bedoeld voor een onderzoeker of een journalist, die zich in een reeks van jaren bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt bij het populariseren van de wetenschap. De prijs ging dit jaar naar Jan van de Craats, die steeds nieuwe manieren vindt om mensen enthousiast te maken voor een moeilijk en abstract vakgebied als wiskunde.

Jan van de Craats is emeritus hoogleraar wiskunde aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda en op dit moment hoogleraar wiskunde en maatschappij aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar didactiek van de wiskunde aan de Open Universiteit. Naast zijn gewone werk spant hij zich sinds jaar en dag in om de wiskunde aan de man/vrouw te brengen.

De NWO Oeuvreprijs bestaat uit 12.500 euro. Het prijzengeld is bedoeld voor een nieuw project om wetenschap onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Maarten van Rossem en Midas Dekkers zijn twee van de eerder winnaars.

Activiteiten van Jan van de Craats

Jan van de Craats heeft zo veel gedaan en doet nog steeds zo veel, dat het bijna onmogelijk is om een compleet overzicht van zijn activiteiten te geven. Hij schreef toegankelijke stukken over wiskunde voor NRC Handelsblad, trainde jarenlang scholieren die meededen aan de wiskunde olympiade en gaf lezingen over Islamitische wiskunde tijdens een vakantiecursus voor leraren. Hij schreef verschillende boeken over wiskunde: van De juiste toon over muziek en wiskunde tot Basisboek wiskunde dat bedoeld is om de kloof tussen de wiskunde op school en de wiskunde op hbo en universiteit te overbruggen.

Jan van de Craats is voorzitter van de raad van advies van Kennislink. Voor scholieren schrijft hij stukken in Pythagoras, dit jaar schrijft hij een hele reeks over Onopgeloste problemen. Eerder dit jaar organiseerde hij een succesvolle webklas over de Riemannhypothese aan de Universiteit van Amsterdam. Scholieren volgden via internet college over dit moeilijke onderwerp voor hun profielwerkstuk of zelfs voor de lol.

Een van de boeken die Jan van de Craats schreef: De juiste toon. Muziek en wiskunde hebben meer met elkaar te maken dan je misschien zou denken. In dit Zebra-boekje worden de geheimen blootgelegd van tonen en boventonen, van kruisen en mollen, van majeur en mineur, van toonladders en akkoorden, van zuivere intervallen en van vals klinkende zwevingen. Door er op een wiskundige manier naar te kijken ontdek je onverwachte aspecten en samenhangen. Voorbeelden uit composities van Bach, Mozart en Schubert laten het verband tussen muzikale praktijk en theorie zien. Dit boekje is bedoeld voor iedere muziekliefhebber die wiskundig getinte redeneringen niet uit de weg gaat. De tekst bevat een groot aantal opdrachten en ook suggesties voor eigen onderzoek.

Om af te sluiten met een citaat uit het juryrapport: “De kennissamenleving heeft wiskunde broodnodig, heeft Jan van de Craatsen broodnodig. Als geen ander weet Jan van de Craats jong en oud voor zijn prachtvak te enthousiasmeren. Dat doet hij, wars van de waan van de dag, met tomeloze inzet en veel liefde, onvermoeibaar, gewapend met kennis van zaken en een fijn pennetje. De NWO Oeuvreprijs 2006 bekroont een lifelong achievement van een beminnelijk, bescheiden mens met hart voor de wiskunde en de gave haar uit te dragen.”

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 23 mei 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.