Je leest:

Is het songfestival eerlijk?

Is het songfestival eerlijk?

Maken we dit jaar een kans bij het Eurovisie Songfestival? Of is het allemaal vriendjespolitiek? De statistische analyses van Tim Cocx wijzen sterk in deze richting.

Het Eurovisie songfestival wordt dit jaar voor de vijftigste keer gehouden. Tim Cocx ging na of er inderdaad groepen landen zijn die elkaar systematisch een hoger dan gemiddeld aantal punten gaven. Het maximaal aantal punten dat een land aan het liedje van een ander land kan toekennen is twaalf. Cocx stelde van ieder denkbaar tweetal landen vast hoe vaak ze beide gelijktijdig deelnamen en berekende vervolgens het gemiddeld aantal wederzijds toegekende punten. Een neutrale score zou uitkomen op 5,5, dat wil zeggen dat ieder land gemiddeld 5,5 punten toekent aan een ander land.

Cyprus en Griekenland deden achttien keer gezamenlijk mee aan het songfestival. Zij gaven elkaar gemiddeld 10,47 punten, dus Griekenland gaf 10,47 aan Cyprus en vice versa. Het landenduo Roemenië en Rusland scoorde 7,75, Estland en Letland 7,33.

Top tien van landen die bevriend zijn. Al jaren geven Cyprus en Griekenland elkaar lekker veel punten. Monaco is onbaatzuchtig en geeft jaar in jaar uit veel punten aan Frankrijk, maar krijgt daar zelf geen extra punten voor terug. Bron: LIACS

Eenzijdig bevoordelen

Er zijn ook landen die andere landen lijken te bevoordelen zonder dat ze daar door die landen voor beloond worden. Zo honoreerde Monaco de Franse inzendingen royaal, terwijl Frankrijk de Monegaskische inzendingen neutraal beoordeelde. Nederland en Duitsland lijken de Turkse inzendingen de laatste vijf jaar opmerkelijk hoog te waarderen, zonder dat de Turken dat bij de Nederlanders en Duitsers doen.

Dit artikel is een publicatie van Universiteit Leiden.
© Universiteit Leiden, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 18 mei 2005
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.