Je leest:

Integratie

Integratie

Auteur: | 21 december 2006

Sinds een paar jaar staat de integratie van allochtonen hoog op de politieke agenda. In het debat over integratie gaat het onder andere over onderwijs, arbeid, jongeren, discriminatie en vooroordelen. In dit dossier komen verschillende onderwerpen uit het integratiedebat aan bod door allerlei wetenschappers aan het woord te laten.

‘Zo energiek als Nederland `de sociale kwestie’ van weleer te lijf ging, zo gelaten wordt nu gereageerd op het achterblijven van hele generaties allochtonen en op de vorming van een etnische onderklasse. Waarom denken we het ons te kunnen veroorloven generaties immigranten te zien mislukken en een verondersteld reservoir aan talent onbenut te laten? En waaraan ontlenen we het vertrouwen dat alles wel op zijn pootjes terecht zal komen?’ Dit is de opening van het artikel ’ het multiculturele drama in het NRC Handelsblad waarmee Paul Scheffer een groot debat over integratie uitlokte. In 2002 volgt een parlementair onderzoek naar het integratiebeleid van de overheid.

Onderwijs

In het kader van de integratie staat het probleem van de zwarte scholen staat al een aantal jaren hoog op de politieke agenda. Terwijl vijftien procent van de tieners in Nederland een niet-westerse achtergrond heeft, is op de meeste scholen het overgrote deel autochtoon. De allochtone tieners zie je vooral terug op een klein aantal scholen in de grote steden. De scheiding tussen zwarte en witte scholen, ook wel etnische segregatie genoemd, wordt vaak als obstakel gezien voor integratie. Om over islamitische scholen maar niet te spreken. Allochtone sportclubs laten zien dat afzondering soms juist kan helpen bij de integratie.

Jeugdcultuur

Over de integratie van moslims in Nederland bestaan verschillende ideeën. Lang is dit debat vooral door autochtone Nederlanders gevoerd. Moslimjongeren hebben hun eigen manier om deel te nemen aan het integratiedebat. Veel Marokkaanse jongeren mengen zich in dit debat via internetsites. De Haagse hiphopgroep DHC reageert op het integratiedebat met een diss.

Importbruiden

Hoewel het aantal importhuwelijken de laatste jaren licht daalt, trouwt nog altijd twee derde deel van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders met een partner uit het land waar hun ouders vandaan komen. Moeten we de importhuwelijken verbieden om de integratie een handje te helpen?

Discriminatie en vooroordelen

Het tijdperk van ‘Integratie met behoud van eigen identiteit’ is voorbij. Van allochtonen wordt verwacht dat zij zich minder naar binnen keren en zich meer oriënteren op de Nederlandse samenleving. Die integratie in de Nederlandse samenleving is niet alleen afhankelijk van de allochtonen. Discriminatie en vooroordelen ten opzichte van allochtonen staan integratie vooral in de weg. Kan humor ons hier misschien uit redden?

Blauwdruk

De vraag hoe er richting gegeven moet worden aan onze multiculturele samenleving, is niet zomaar beantwoord. Het boek Botsing der beschavingen van Samuel Huntington heeft veel stof doen opwaaien over de vraag of verschillende culturen wel samen kunnen leven. Professor Halleh Ghorashi vindt dat er in het integratiedebat veel te veel uitgegaan wordt van een ‘wij’ en een ‘zij’, weg met het Nederlanderschap! De socioloog Andreas Flache gooit er een computermodel tegenaan terwijl rechtsgeleerde Tim Wolff duidelijk probeert te maken waarom rechten voor minderheden overbodig zijn.

Emancipatie

De sociaal economische situatie van allochtonen is vaak niet zo goed als die van autochtonen. Allochtone vrouwen hebben zelfs een dubbele achterstand. Die achterstand wordt vaak geweten aan de gebrekkige participatie van deze vrouwen, terwijl bijvoorbeeld werkgevers hier ook een belangrijke rol in hebben.

Een ander geluid

De integratie is mislukt, gaat te langzaam of is een onbegonnen zaak. Vaak wordt er in negatieve termen gesproken over integratie. Er zijn ook positieve geluiden. Neem bijvoorbeeld een multicultureel verpleeghuis in Amsterdam, of kijk naar de moslimjongeren en tweede generatie migrantenondernemers.

Verder lezen over integratie

De laatste berichten over integratie op Kennislink

Oeps: Onbekende tag `feed’ met attributen {"url"=>"https://www.nemokennislink.nl/kernwoorden/integratie/multiculturele-samenleving/index.atom?m=of", “max”=>"10", “detail”=>"minder"}

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 21 december 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.