Je leest:

Huishoudensverdunning bedreigt biodiversiteit

Huishoudensverdunning bedreigt biodiversiteit

Auteur: | 15 januari 2003

Niet het aantal mensen in een land maar de toename van het aantal huishoudens is bepalend voor de teruggang in biodiversiteit. Zelfs al is er sprake van een afname in bevolkingsomvang. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door Jianguo Liu van de Michigan State University (VS).

Het team van Jianguo Liu onderzocht van 141 landen de bevolkingsgroei, de gemiddelde omvang van huishoudens en de biodiversiteit. In al deze landen werd een toename in het aantal huishoudens gemeten. Verrassend was de constatering dat een toename in het aantal huishoudens in veel gevallen niet te wijten is aan een toename in bevolkingsgroei maar wel aan een zogenaamde huishoudensverdunning: Minder mensen per huishouden.

Hotspots

In het onderzoek werden 76 landen met en 65 zonder biodiversiteit hotspots* vergeleken. Met name in de landen met biodiversiteit hotspots bleek het aantal huishoudens relatief sterk te zijn gegroeid. Opgeteld bleken landen met een bedreigde biodiversiteit in het jaar 2000 155 miljoen meer huishoudens te hebben dan in 1985. Als in deze landen de trend van huishoudensverdunning doorzet zullen er in 2015 nog eens 233 miljoen extra huishoudens bij zijn gekomen.

Veel van de onderzochte landen met een bedreigde biodiversiteit bevinden zich in de tropische delen van de wereld. Echter ook dichter bij huis blijkt een verkleining van huishoudens te worden waargenomen. In Duitsland bijvoorbeeld werd een bevolkingsgroei van 0,4 % gemeten tegen een stijging van ~0,8 % in het aantal huishoudens. Zelfs al wonen er in 2015 absoluut gezien minder mensen in Duitsland dan nu dan nog zullen deze mensen verdeeld zijn over meer huishoudens. Duitsland is niet een op zichzelf staand voorbeeld. Ook in Italie, Griekenland, Portugal en Spanje gaat de teruggang in bevolkingsgroei gepaard met een stijging in het aantal huishoudens.

Nederland

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat ook in Nederland het aantal huishoudens al decennia lang relatief sterker groeit dan het aantal inwoners. Ongeveer eenderde van alle huishoudens bestaat momenteel uit één persoon, eenderde uit twee personen en eenderde uit drie of meer personen.

De bevolkingsgroei in Nederland tussen 1989 en 1999. Ook in Nederland is er sprake van huishoudensverdunning Bron: Nationale Atlas Volksgezondheid, versie 2.1, 21 november 2002

Volgens Jessica Hellmann van het Centre for Biodiversity Research van de Universiteit van British Columbia gaat een stijging in het aantal huishoudens gepaard met een relatief grotere consumptie en is daarmee een bedreiging voor de biodiversiteit. “Zowel huishoudens met twee personen als met zes personen bezitten vaak maar één koelkast”aldus Jessica Hellmann. Kleinere huishoudens verbruiken per hoofd meer energie dan grotere huishoudens en zorgen daarmee voor een grotere behoefte aan energiebronnen.

In China heeft volgens de onderzoekers het grotere verbruik van hout in het Wolong natuurreservaat gezorgt voor het verdwijnen van leefruimte voor de panda. Huishoudensverdunning zou de directe veroorzaker van het grotere houtverbruik zijn.

Dat de groeiende wereldbevolking een bedreiging voor de leefruimte van planten en dieren betekent en de biodiversiteit in gevaar brengt was al langer bekend. Dit onderzoek nuanceert dit gegeven en geeft aan dat oplossingen voor de problematiek van bevolkingsgroei en biodiversiteit wellicht nog complexer zijn dan tot nu toe werd aangenomen.

  • Hotspots:* Plaatsen op de wereld waar de biodiversiteit gevaar loopt door menselijke activiteit
Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 15 januari 2003
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.