Je leest:

Hollywoodfilms volgen wiskundige formule

Hollywoodfilms volgen wiskundige formule

Auteur: | 22 februari 2010

Het succes van Hollywoodfilms kan berekend worden met een formule. De Amerikaanse psycholoog James Cutting ontdekte dat de lengte van shots van succesvolle films allemaal aan eenzelfde patroon voldoen.

James Cutting, Jordan Delong (beiden van de Cornell University in Ithaca, New York) en Christine Nothelfer (van de University of California, Berkeley) hebben 150 kaskrakers uit Hollywood die tussen 1935 en 2005 zijn gemaakt, geanalyseerd. Hoe recenter de film, hoe hoe meer de lengte van shots aan een mathematisch patroon voldoen, ontdekten zij. Bij hun onderzoek maakten zij gebruik van een resultaat uit de jaren 1990. Toen deden wetenschappers van de University of Texas, Austin, onderzoek naar de spanningsboog bij mensen, op verschillende terreinen, zoals het aanhoren van een lezing of het kijken naar een televisieprogramma. Het patroon dat zij vonden, was al eerder door Benoît Mandelbrot – de vader van de chaostheorie – opgemerkt in muziek, turbulentie, beurskoerzen en de waterhoogten van de Nijl. In vaktermen heet dit verschijnsel 1/f-fluctuatie of roze ruis.

Cutting en zijn collega’s ontdekten dat succesvolle Hollywoodfilms hetzelfde patroon vertonen. De ideale shotlengte keert met regelmatige tussenpozen terug. Het type film – actie, comedy of drama – bleek er niet toe te doen. Het jaar waarin de film werd gemaakt, deed er wel toe: de bevindingen werden nauwkeuriger waargenomen naarmate de film nieuwer was.

Jedi Master Yoda in de kaskraker Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005), een film die de 1/f-wet zeer nauwkeurig volgt. Andere films die dit patroon volgen zijn onder meer The Perfect Storm (2000) en Pretty Woman (1990). Een halve eeuw geleden waren er nog niet veel films waar de 1/f-wet op te merken is; Rebel Without a Cause uit 1955 is een van de weinige films uit die tijd waarin het patroon te zien is. Foto: Reuters

Cutting gelooft niet dat filmmakers bij het draaien en monteren bewust aan de ‘1/f-wet’ hebben gedacht. Dat nieuwere films steeds beter aan deze wet voldoen, komt doordat de stijl van een succesvol gebleken film gauw wordt gekopieerd, vermoedt hij. Maar met zijn publicatie zou het best eens kunnen zijn dat regisseurs in de toekomst de 1/f-wet wél bewust zullen toepassen. Overigens relativeert Cutting het belang van de 1/f-wet ook wel weer: hij is zelf helemaal niet zo’n liefhebber van de Hollywoodsuccessen. Geef hem maar de Film Noir, een genre dat de 1/f-wet nauwelijks volgt, met shotlengtes die een tamelijk willekeurig patroon vertonen. ‘Een goed verhaal is toch het allerbelangrijkst,’ aldus Cutting.

Deze grafieken geven informatie over in hoeverre aan de 1/f-wet wordt voldaan bij drie films: één uit 2005, één uit 1980 en één uit 1945. Hoe nieuwer de film, hoe nauwkeuriger het patroon wordt waargenomen.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 22 februari 2010
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.