Je leest:

Hoe verhoudt dyslexie zich tot dyscalculie?

Hoe verhoudt dyslexie zich tot dyscalculie?

De redactie van Kennislink krijgt regelmatig lezersvragen. Een van de vorige lezersvragen ging over dyslexie, dat zich behalve in het lezen ook kan uiten in het luisteren. Een lezer uit Canada vroeg zich af of hetzelfde geldt voor dyscalculie. Binnen haar familie komt zowel dyslexie als dyscalculie voor. De vraag wordt beantwoord door Esther Slot, masterstudent aan de Universiteit Utrecht.

Mijn vraag is: Als dyslexie zich ook uit bij het luisteren, hoe verhoudt zich dat bij dyscalculie? Mijn dochter heeft enkel dyscalculie, maar de zus van mijn moeder had beide. Mijn moeder had geen van beide. Ik had dyscalculie, maar geen dyslexie. Mijn jongste zoon heeft enkel dyslexie. Mijn andere zoon heeft geen van beide. Mijn Canadese echtgenoot evenals mijn vader hebben/hadden beide niet. De broer van mijn oma van moeders kant had geen dyslectische verschijnselen, maar zijn enige dochter wel, evenals haar twee zonen in verschillende gradaties. Dank voor Kennislink.nl, the highlight of my day hier in het verre Canada, tussen bossen, meren, elanden en beren. Met vriendelijke groet Marion Jurrjens.

Dyscalculie is een aangeboren leerstoornis op het gebied van rekenen. Een kind met dyscalculie weet kort gezegd niet hoe het met getallen moet omgaan. Het kind heeft bijvoorbeeld moeite met het op volgorde zetten van getallen, met het uitrekenen van sommen, of met het onthouden van waar het mee bezig is en wat het weet. Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen. Het voorvoegsel dys komt uit het Grieks en betekent ‘slecht’. Calculie komt uit het Latijn en betekent ‘rekenen’.

Esther Slot doet voor haar Research Master onderzoek naar dyslexie en dyscalculie aan de Universiteit Utrecht:

In de wetenschappelijke literatuur wordt over luisteren bij dyscalculie eigenlijk niks vermeld. Een kind met dyslexie heeft moeite met de koppeling tussen klanken (die het kind hoort) en tekens (wat het kind moet schrijven). Vandaar dat luisteren soms problemen geeft bij kinderen met ernstige lees- en spellingproblemen. Kinderen met dyscalculie hebben echter moeite met het herkennen en manipuleren van getallen: zij missen een bepaald gevoel hiervoor, iets dat in de literatuur wordt aangeduid als ‘number sense’. Onderzoek wijst erop dat dit tekort aan ‘number sense’ aan de basis ligt van hun rekenproblematiek.

De factoren die ervoor zorgen dat dyslexie en dyscalculie vaak samen voorkomen (minimaal één derde van de kinderen met dyslexie heeft ook moeite met rekenen) wordt op dit moment onderzocht aan de Universiteit Utrecht. Verwacht wordt dat dit komt door bepaalde cognitieve aspecten die onderliggend zijn aan beide stoornissen. Welke dit echter precies zijn, daar kan nog geen uitspraak over worden gedaan. Het horen en herkennen van klanken (cijfers of letters) lijkt hier in ieder geval geen rol in te spelen.

Literatuurtip: J.E.H. van Luit & A.J.J.M. Ruijssenaars: Dyscalculie, zin en onzin

101 slimme vragen

Het eerste vragenboek van Kennislink is verschenen! Een boek met 101 slimme vragen, ingestuurd door onze lezers, met antwoorden vanuit de wetenschap. In ’Waarom worden mannen kaal?’ combineren we wetenschappelijke diepgang met heldere uitleg. Al onze vakgebieden komen er in aan bod, van biologie tot natuurkunde, taalwetenschap en geschiedenis. Voorbeelden van vragen:

  • Hoe dromen blinde mensen?
  • Groeit haar sneller in de zomer?
  • Waar hangt de iCloud?
  • Wanneer is het Nederlandse aardgas op?
  • Bestaat de G-spot?
  • Is arm zijn ongezond?

Hier kun je het boek bestellen.

En heb je zelf een nieuwe vraag? Stel hem hier

Oeps: Onbekende tag `feed’ met attributen {"url"=>"https://www.nemokennislink.nl/kernwoorden/dyscalculie.atom", “max”=>"5", “detail”=>"normaal"}

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 05 december 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.