Je leest:

Hoe baby’s woorden uit de pap vissen

Hoe baby’s woorden uit de pap vissen

Uit onderzoek van promovenda Valesca Kooijman (Radboud Universiteit Nijmegen) blijkt dat kinderen van zeven en van tien maanden al in staat zijn om losse woorden te herkennen in gesproken zinnen.

Kinderen van zeven en van tien maanden blijken in staat om afzonderlijke woorden terug te vinden in gesproken zinnen, ook al kennen ze de woordbetekenis niet. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Valesca Kooijman maandag 22 oktober promoveerde. Ze was de eerste die hersensignalen heeft gemeten bij kinderen jonger dan een jaar die naar zinnen luisteren.

Stroom van klanken

Gesproken taal bestaat niet uit losse woorden, maar uit een aaneengesloten en deels overlappende stroom van klanken. Dat het moeilijk is om in deze brij woorden te herkennen, kan iedereen ervaren die naar een radiouitzending in een vreemde taal luistert. In ons bekende talen kunnen we echter goed horen waar het ene woord eindigt en het volgende woord begint in gesproken taal.

Woordherkenning

Valesca Kooijman onderzocht hoe kinderen in het eerste levensjaar in staat zijn wijs te worden uit de stroom taalklanken om hen heen. Dit deed zij – als eerste – door hersensignalen te meten bij kinderen jonger dan een jaar die naar zinnen luisteren. Kinderen van zeven en van tien maanden blijken in staat om woorden terug te vinden in gesproken zinnen, ook al kennen ze de woordbetekenis niet. Klemtoon speelt hierbij een belangrijke rol.

Babylab

Het onderzoek van Valesca Kooijman (Ede, 1974) is onderdeel van het programma van het Baby Research Centre. Dit wordt gefinancierd uit de Spinozapremie die Max Planck-directeur prof. dr. Anne Cutler in 1999 kreeg toegekend. Het centrum doet onderzoek naar het begrip van spraak en het leren van woorden door jonge kinderen (vier tot dertig maanden), de ontwikkeling van spraak bij oudere kinderen en de elektrofysiologische reactie op spraak in de hersenen van kinderen. Dat gebeurt in het EEG-babylab van het F.C. Donders Centre for Cognitive Neuroimaging.

Dit artikel is een publicatie van Radboud Universiteit Nijmegen.
© Radboud Universiteit Nijmegen, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 23 oktober 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.