Je leest:

Het ‘succes’ van de leerpil

Het ‘succes’ van de leerpil

Auteur: | 1 januari 2007

Het is al weer ruim twintig jaar geleden: op enkele scholen in Wales begonnen proeven met het verstrekken van een leerpil. De gedachtengang was dat leren en onthouden een kwestie is van zenuwen. Een aantal vitamines en mineralen stond bekend als gunstig voor een goede werking van de zenuwen, dus een leerpil leek niet moeilijk te maken.

selva, Flickr.com

Hoe beter de zenuwcellen in bepaalde gebieden in de hersenen in conditie zijn, des te gemakkelijker wordt het leren, zo was de verwachting. Maar hoe meet het effect van deze ‘stalen zenuwen’? Dat werd wetenschappelijk aangepakt. Niet proberen om zoveel mogelijk Franse woordjes of scheikundige formules uit het hoofd leren, maar via IQ testen.

De zenuwversterkende bestanddelen werden in een goede verhouding gemengd en het experiment kon beginnen. Vooral leerlingen die niet zo ruim in hun IQ zaten, kregen de leerpil aangeboden. Al snel werd het succes duidelijk. Het IQ van de leerpil-slikkende leerlingen ging aanmerkelijk omhoog, de IQ testen wezen het onomstotelijk aan.

De kleur van chemie

Dit artikel is afkomstig uit het hoofdstuk ‘Een onvoorstelbaar geheugen’ uit de VU-uitgave ‘De kleur van chemie’, een bundeling van informatieve brochures voor havo/vwo scholieren.

Controlegroep

Juichende krantenartikelen verschenen overal. Maar er ware ook kritische geluiden. Wetenschappers hielden vol dat een proef zonder controlegroep niet deugt, maar voorstanders kwamen met het argument: waarom een aantal leerlingen benadelen door ze een neppil te geven, als een echte pil zo goed werkt?

Toch werd de proef herhaald, nu met zowel echte als nep-pillen. Ook die resultaten haalden de krant, maar in veel kleinere lettertjes. Het bleek namelijk dat óók de nep-pillen werkten, zelfs nog iets beter.

Al snel werd het raadsel verklaard. Leerlingen die vaak IQ-testen doen, krijgen de kunstjes daarvan na een tijdje steeds beter onder de knie, halen daardoor betere resultaten en hebben schijnbaar een hoger IQ.

Vrije Universiteit Amsterdam

Het boek ‘De kleur van chemie’ werd in 2007 uitgegeven door de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam (Afdeling Scheikunde en Farmaceutische Wetenschappen). Het is een geactualiseerde bundeling van informatieve brochures voor havo/vwo scholieren. Ze belichten de rol van de scheikunde op tal van gebieden.

Alle Kennislinkartikelen uit het hoofdstuk ‘Een onvoorstelbaar geheugen’:

Dit artikel is een publicatie van VU Amsterdam, Faculteit der Exacte Wetenschappen.
© VU Amsterdam, Faculteit der Exacte Wetenschappen, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 januari 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.