Je leest:

Helikopterview werpt vruchten af

Helikopterview werpt vruchten af

Een publiek manager kan kiezen uit drie stijlen van besturen: de hiërarchische aanpak (‘ik bepaal’) , de netwerk aanpak (‘we zoeken overeenstemming’) of de marktgerichte aanpak (‘regelt u het zelf maar’). De drie stijlen lijken elkaar uit te sluiten. Toch weet de meest succesvolle manager ze slim te combineren, ontdekte Louis Meuleman. Hij vergeleek de besluitvorming in het milieubeleid in Nederland, Engeland, Duitsland en bij de Europese Commissie, en onderzocht het lokaal veiligheidsbeleid in Utrecht. Meuleman verdedigde op donderdag 15 mei 2008 zijn proefschrift Public Management and the Metagovernance of Hierarchies, Networks and Markets aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Goed sturen is moeilijk

Elk van de drie genoemde stijlen is aan mode onderhevig en kent fervente aanhangers, die vinden dat hun stijl alle vragen kan oplossen. Zo leggen bestuurders in het milieubeleid de laatste tijd minder nadruk op het stellen van wettelijke normen, omdat hiërarchische sturing uit de mode is. Populairder is een aanpak gericht op zelfregulering (marktsturing) en consensus (netwerksturing). Maar het ontbreken van wettelijke normen maakt het lastig om voor iedereen gelijke normen te hanteren, zoals vooruitstrevende ondernemingen vragen.

Ook onderzocht hij het met prijzen beladen veiligheidsbeleid rondom Hoog-Catharijne in Utrecht………….

Louis Meuleman ging op zoek naar de handelingslogica van publieke managers die wars zijn van heersende modes en op maat gesneden governance-combinaties toepassen. Hij vergeleek de sturingsmix bij het milieubeleid in Nederland, Engeland en Duitsland, die elk een andere (management)cultuur hebben, en bij de Europese Commissie. Ook onderzocht hij het met prijzen beladen veiligheidsbeleid rondom Hoog-Catharijne in Utrecht.

De mixende manager

Succesvolle publieke managers blijken bewust of onbewust aan ‘metagovernance’ te doen: het ontwerpen en combineren van passende bestuursstijlen. Managers die dit doen weten precies hoe de hazen lopen en passen specifieke strategieën toe. Ze kennen hun beperkingen, maar zijn bereid de grenzen op te zoeken van hun beslissingsruimte. Een belangrijke eigenschap is dat ze vanuit meer perspectieven kunnen kijken.

Het proefschrift laat zien dat elk van de drie bestuursstijlen zijn voor- en nadelen heeft, en dat een slimme combinatie meer oplevert dan volharden in alleen een markt- of een netwerkbenadering. Ook de derde stijl, de hiërarchische aanpak, hoewel tegenwoordig niet meer zo populair, geeft in sommige situaties simpelweg de beste resultaten. Metagovernance is management met een helikopterview. Meuleman pleit ervoor in deze benadering te investeren bij beleidsprocessen, organisatieverandering, management ontwikkeling en bestuurskundig onderzoek.

Louis Meuleman (1954) werkte als lijn- en projectmanager bij twee provincies en het Ministerie van VROM. Op dit moment is hij directeur van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) en voorzitter van de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM).

Dit artikel is een publicatie van Erasmus Universiteit Rotterdam.
© Erasmus Universiteit Rotterdam, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 mei 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.