Je leest:

Hardop denken helpt peuters

Hardop denken helpt peuters

Auteur: | 3 april 2008

Uit onderzoek van de George Mason University (VS) blijkt dat hardop denken peuters en kleuters helpt bij de uitvoering van motorische taken. Door in zichzelf te praten kunnen ze bovendien oefenen met taal, waardoor hun taalontwikkeling gestimuleerd wordt.

Peuters en kleuters die in zichzelf praten presteren beter dan kinderen die dit niet doen. Dit blijkt uit onderzoek van Adam Winsler, een professor Psychologie aan de George Mason University in de Verenigde Staten. Hij liet 5-jarige kinderen verschillende motorische taken uitvoeren terwijl ze hardop in zichzelf praatten en terwijl ze stil waren. Uit een vergelijking van de resultaten bleek dat 78% van de kinderen de taken net zo goed of zelfs beter uitvoerde wanneer ze er hardop bij dachten.

Een ingewikkelde constructie bouwen met blokken gaat bij jonge kinderen makkelijker wanneer ze er hardop bij nadenken.

Veel kinderen tussen 2 en 5 jaar praten in zichzelf terwijl ze alleen aan het spelen zijn. Sommige ouders en leraren vinden dit raar of slecht en verbieden het, terwijl het volgens Winslers onderzoek juist beter gestimuleerd kan worden. “Het geeft een fantastisch kijkje in de denkwereld van kinderen”, aldus Adam Winsler. Door hardop te denken kunnen kinderen oefenen met de taal die ze nog vollop aan het leren zijn, waardoor ook de ‘echte’ communicatie met anderen steeds beter zal verlopen.

Gedragsstoornissen

Winsler heeft zijn onderzoek ook uitgevoerd bij kinderen met een gedragsstoornis als autisme of ADHD. Kinderen met autisme hebben problemen met sociale interactie en communicatie. Vaak hebben zij daardoor ook problemen met het leren van de moedertaal. De verwachting was daarom dat kinderen met een autistische stoornis minder gebruik zouden maken van hardop denken bij het uitvoeren van de taken. Dit bleek echter niet het geval: licht autistische kinderen gebruikten het hardop denken net zo goed als gezonde kinderen.

Kinderen met de aandachts- en concentratiestoornis ADHD praten volgens het onderzoek juist vaker en meer hardop tijdens dagelijkse bezigheden dan gezonde kinderen. Winsler wijst erop dat ouders en leraren er bij deze kinderen misschien meer op gefocust zijn ‘fout’ gedrag te corrigeren en daardoor de kinderen ook verbieden om in zichzelf te praten. Dit kan echter ten koste gaan van de prestaties van de kinderen; hardop denken kan daarom maar beter gestimuleerd worden, zolang het anderen niet stoort.

zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 03 april 2008

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.