Je leest:

Handelen, vloed en reuzenvlieger

Handelen, vloed en reuzenvlieger

Auteur: | 14 november 2012

Er is altijd veel nieuws te halen op één van ’s werelds grootste geologische conferenties: de jaarlijkse bijeenkomst van de Geological Society of America. Dit jaar was deze conferentie in het Amerikaanse Charlotte (North Carolina) van 4-7 november. Kennislink was er bij om het beste nieuws te scoren. Hier een aantal korte berichten over het meest opvallende nieuws.

Sandy op weg naar de noordoostkust van de V.S.
NASA

Overstroming

Zeer opvallend was de poster over overstromingen uit het verleden in de Amerikaanse staat New Jersey, waar de orkaan Sandy eind afgelopen maand hard toesloeg en onder meer vloed veroorzaakte in diverse staten in het noordwesten van de V.S.

De wetenschappers keken naar bodemlagen uit twee meren in het noorden van de New Jersey. En inderdaad, de wetenschappers vinden bewijzen van enkele overstromingen. Een staaltje van perfecte, doch onbewuste timing wat betreft het presenteren van het onderzoek.

Handelen in fossielen

Een ander opmerkelijk nieuwtje was ook te zien als poster. Sommige handelaren in fossielen beweren dat fossielen een goede investering zijn omdat ze steeds schaarser zouden worden. Simon Condliffe (West Chester University in Pennsylvania) en Scott Hippensteel (University of North Carolina) kwamen tot een heel andere conclusie: enkele bekende fossielen zoals haaientanden, trilobieten en fossiele vissen verloren gemiddeld 7% van hun waarde over de afgelopen twintig jaar, waarschijnlijk omdat het aanbod juist is toegenomen door onder meer het internet. Het is dus niet aan te raden om die fossielen te kopen met als doel ze voor duurder te verkopen; koop ze omdat ze schitterend zijn en een bijzonder verhaal vertellen.

Een schelp van een armpotige gevonden bij een muur/dak uit de oudheid.
Brett McLaurin (Bloomsburg University of Pennsylvania) & Lauren Falvey (University of Nevada)

Prehistorische paleontologen

Bij paleontologen denk je aan mensen die miljoenen jaren oude fossielen verzamelen en gebruiken voor onderzoek. Het vak paleontologie op zichzelf is nog vrij jong. Zeker niet iets wat je in de prehistorie zou verwachten. In de Mimbres-vallei in de Amerikaanse staat New Mexico dachten ze daar ergens tussen de jaren 550-1000 na Christus iets anders over. Wetenschappers vonden daar 300-400 miljoen jaar oude fossielen zoals koralen, armpotigen en zeelelies in een archeologische context; de fossielen hadden waarschijnlijk een symbolische waarde voor de bewoners. Zo werd een fossiel van een mosdiertje met daarin een door mensen gemaakt gat waarschijnlijk gebruikt als hanger.

Antropoceen

Kennislink besteedde vorig jaar een artikel aan het Antropoceen, een nog officieel goed te keuren geologische periode vernoemd naar de mens. Vorig jaar was de titel van de conferentie ‘Archean to Anthropocene’, dit jaar was er een hele sessie gewijd aan het Antropoceen over de invloed van de mens op het aardoppervlak. Daaruit bleek onder meer dat de kustlijn sneller verandert bij een hogere bevolkingsdichtheid.

Een klein stukje ‘natuur’ in New York met Central Park.

Meteorietinslag?

Soms heb je wetenschappelijke titels die te mooi lijken om waar te zijn. Ditmaal stond er ook eentje in het conferentieprogramma: A possible meteorite impact initiation of the Cambrian. De samenvatting vertelt dat de Cambrische explosie van het leven, waarin veel van de nu nog levende groepen zeeorganismen zich ontwikkelden, vreemd genoeg zou zijn ontstaan door de inslag van een meteoriet in Australië. Eenmaal aangekomen op de plaats waar de poster zou moeten hangen, bleek die er helemaal niet te zijn. Het verhaal bleek te zijn ingetrokken vanwege de dubieuze inhoud van de samenvatting. Inderdaad, er is censuur door de Geological Society of America.

Reuzenvlieger

Wel eens van de pterosaurus Quetzalcoatlas gehoord? Hoe deze circa 70 kilogram wegende vlieger met een spanwijdte van 10,4 meter uit het einde van het Krijt in Noord-Amerika kon vliegen is niet goed bekend. Simpelweg twee tot drie meter in de lucht springen helpt niet, want de enorme vleugels slaan zich dan kapot op de grond. Uit de presentatie zelf blijkt dat deze enorme pterosaurussen een helling nodig hebben om op gang te komen. Hoe dat precies gaat met de poten en de vleugels is te zien in de video.

Zure oeroceaan

Dit jaar bleek dat het op dit moment nog moeilijk is om de zuurgraad van de oceaan uit het verleden te bepalen. Wetenschappers suggereerden op 6 november tijdens een presentatie om een combinatie van aanwijzingen te gebruiken om te bepalen of de oceaan verzuurde in een bepaalde periode: a) een oorzaak of ‘trigger’ moet aanwezig zijn, b) het sediment uit die tijd moet weinig kalk bevatten (kalk lost immers op in zuur) en c) vooral zuurgevoelige organismen sterven uit. De eind-Trias massa-extinctie voldoet aan al deze voorwaarden.

Komende dagen zal Kennislink nog minstens één uitgebreider nieuwsbericht brengen naar aanleiding van de conferentie.

Zie verder:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 14 november 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.