Je leest:

Grote stad stoot minder broeikasgassen uit

Grote stad stoot minder broeikasgassen uit

Auteur: | 24 maart 2009

Stedelingen zorgen voor minder broeikasgassen dan hun landgenoten op het platteland. Zij reizen namelijk vaker met het openbaar vervoer en stoken efficiënter. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van klimaatonderzoeker David Dodman. Het lijkt mooi, maar er zit een adder onder het gras.

Leven in de stad is minder vervuilend dan we denken. Tenminste, dat stelt David Dodman van het International Institute for Environment and Development in Londen. Hij ontdekte dat grote steden, gerekend per hoofd van de bevolking, minder broeikasgassen uitstoten dan het nationaal gemiddelde. Zo is de gemiddelde Londenaar verantwoordelijk voor 6,2 ton broeikasgassen: de gemiddelde Brit is verantwoordelijk voor het dubbele. Leven in New York is nog ‘milieuvriendelijker’: de uitstoot van New York is slechts eenderde van het nationaal gemiddelde.

In een grote stad maken bewoners vaker gebruik van fiets of openbaar vervoer.

Als miljoenen mensen op één klein stukje aarde gaan wonen, levert dat een aantal milieuvoordelen op. Zo maken stadsbewoners veel vaker gebruik van fiets of openbaar vervoer, terwijl mensen op het platteland vaker in de auto stappen. Ook is er minder energie nodig om huizen in de stad te verwarmen. Ze staan immers als een kolonie pinguïns tegen elkaar aan en houden elkaar zo lekker warm. Daarnaast verbruiken grote steden weliswaar veel energie, maar is het platteland verantwoordelijk voor de uitstoot van grote hoeveelheden methaan. Methaan is als broeikasgas twintig keer zo schadelijk als koolstofdioxide.

Dat steden minder broeikasgassen produceren lijkt mooi. Maar er zit een adder onder het gras. Dodman keek alleen naar de hoeveelheid broeikasgassen die in een bepaald gebied worden uitgestoten. Maar in moderne grote steden staan nog maar weinig fabrieken en andere milieuvervuilende monsters. Die vinden we tegenwoordig vooral in China, Mexico en India. Hierdoor geeft het onderzoek van Dodman een vertekend beeld. De broeikasgassen die vrijkomen bij het maken van schoenen en wasmachines in Chinese fabrieken tellen als ‘Chinese’ gassen, terwijl die schoenen en wasmachines meestal voor (westerse) stadsbewoners gemaakt worden.

Het onderzoek van Dodman is verrassend omdat we gewend zijn grote steden te zien als de grootste vervuilers. Dat London minder broeikasgassen produceert, zal kloppen. Maar Dodman keek niet naar wat Londen allemaal wel niet consumeert en tot hoeveel vervuiling dat leidt, vooral in het niet-westen. Als hij ook de consumptiepatronen van stedelingen had onderzocht, dan zouden de uitkomsten er heel anders hebben uitgezien.

Bron: Nora Schultz ‘City dwellers ’harm climate less’’ New Scientist, 2009. David Dodman ‘Blaming cities for climate change? An analysis of urban greenhouse gas emissions’ Environment and Urbanization, 2009.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 24 maart 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.