Je leest:

Groenlandse ijskap heeft wellicht extra invloed op klimaatverandering

Groenlandse ijskap heeft wellicht extra invloed op klimaatverandering

Uitwisseling van reactieve stoffen met ijskap is van belang voor atmosferische chemie

IJskappen, zoals die van Groenland, spelen een zeer belangrijke rol in het klimaat. Sinds kort zijn er aanwijzingen dat zij ook een belangrijke rol spelen in het reguleren van de chemische samenstelling van de atmosfeer, bijvoorbeeld van de concentraties van de broeikasgassen methaan en ozon. Onderzoek van Wageningen Universiteit moet daar meer zicht op bieden. Laurens Ganzenveld doet daarom metingen op Summit, het hoogste punt van de Groenlandse ijskap.

Studies van klimaatverandering zijn onder andere gebaseerd op metingen van de concentraties van broeikasgassen in het ijs. Daarbij moet rekening worden gehouden met de chemische processen in en boven de ijskap. Lange tijd is men er vanuit gegaan dat de sneeuwmassa een inert medium is wat betreft de uitwisseling van chemische stoffen. De laatste jaren echter hebben verschillende metingen, onder andere op Antarctica, laten zien dat er wel degelijk chemie gaande is boven het sneeuwdek.

Om de uitwisseling van chemische componenten tussen de Groenlandse ijskap en de atmosfeer in meer detail te bestuderen zal dr.ir. Laurens Ganzeveld van de leerstoelgroep Aardsysteemkunde en Klimaatverandering van Wageningen Universiteit deze zomer gedurende drie weken gegevens verzamelen op Summit, het hoogste punt van de Groenlandse ijskap, 3.2 km hoog, bovenop 3.5 km ijs.

Laurens Ganzeveld
WUR

De meetcampagne op Summit loopt nu al ongeveer een jaar en Laurens Ganzeveld zal een bijdrage leveren aan het meten van de uitwisseling van reactieve stoffen tussen het sneeuwpak en de atmosfeer. Dit word gedaan door in de sneeuw en op verschillende hoogtes boven de sneeuw de concentraties van deze stoffen te meten. Uit dit gemeten verticale profiel kan dan, met behulp van meteorologische gegevens, worden geschat hoeveel opname of afgifte er is van deze stoffen door de sneeuw. Het uiteindelijke doel is om vast te stellen hoe deze opname en afgifte afhangt van bijvoorbeeld zonnestraling, temperatuur en windsnelheid.

WUR

De gegevens die Ganzeveld verzamelt zullen worden gebruikt voor het ontwikkelen van verbeterde modellen van sneeuw-atmosfeer uitwisseling van chemische stoffen. En die worden dan weer gebruikt in mondiale chemie-klimaatmodellen waarmee de gevolgen kunnen worden bestudeerd van het afsmelten van de sneeuw- en ijskappen voor atmosferische chemie en het klimaat. Deze modelleercomponent is de voornaamste bijdrage die Laurens Ganzeveld zal leveren aan dit door de Amerikaanse National Science Foundation gefinancierde project waarin hij samenwerkt met collega’s van de Colorado en Michigan University.

Meer weten?

Dit artikel is een publicatie van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).
© Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 09 juni 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.