Je leest:

Griepgolf in aantocht

Griepgolf in aantocht

Auteur: | 3 december 2003

Nu de griep in België epidemische vormen begint aan te nemen, is het nog maar een kwestie van tijd of de ziekte steekt ook in Nederland de kop op. Bij de Grote Griepmeting is al sprake van een toenemend aantal meldingen van griepachtige verschijnselen.

Op de website van de Grote Griepmeting (www.grotegriepmeting.nl) geven particulieren, waaronder veel scholieren maar ook andere geïnteresseerden, door of ze griep hebben of dat mensen in hun omgeving daar last van hebben. Een vragenlijst op de site probeert gevallen van echte griep te onderscheiden van sterke verkoudheid. Bijna achtduizend mensen doen al mee aan dit interactieve experiment.

“De symptomen waarover mensen in België nu klagen, zijn onder meer ademhalingsmoeilijkheden naast de bekende symptomen zoals koorts,” zegt Carl Koppeschaar, een van de initiatiefnemers van de Grote Griepmeting. “Ook op onze website komen meldingen binnen van snotterigheid, hoest en koorts. In veel gevallen gaat het om verkoudheid of bronchitis. Toch lijkt nu al meer dan één procent van de deelnemers griep te hebben. Zij meldden niet alleen ademhalingsmoeilijkheden, maar ook hoge koorts en koude rillingen, waarbij de lichaamstemperatuur binnen een uur of drie sterk opliep.”

De griep begon dit seizoen in Ierland en verspreidde zich via Schotland naar Engeland. Even later stak de griep ook de kop op in Zweden, Portugal en Spanje en verspreidde zich via Frankrijk naar de zuidelijke provincies van België. Op dit moment heeft meer dan 3 procent van de Belgische bevolking griep, waarmee aan de definitie van een epidemie is voldaan.

“Hoe snel de griepgolf in Nederland komt is niet op voorhand te zeggen,” vervolgt Koppeschaar. “Dat kan nog een paar weken duren, zodat het voor degenen die tot de risicogroepen behoren, zoals ouderen en zieken, nog steeds zin heeft een griepprik te halen als ze dat nog niet gedaan hebben. Het duurt ongeveer 12 tot 15 dagen voordat zo’n vaccinatie bescherming biedt.”

Weg van de griep!

De Grote Griepmeting is opgezet om iedereen te wijzen op de gevaren van griep en om gegevens te verzamelen over de verspreiding van de virusziekte. Koppeschaar: "Het is heel belangrijk dat ook gezonde mensen zich opgeven als griepmeter. Alleen zo krijgen we immers een betrouwbaar beeld van de verhouding tussen zieken en niet-zieken. Om nog meer griepmeters te werven hebben we met ingang van 1 december daarom ook een wedstrijd gelanceerd. Wie voorspelt hoe de griepgolf dit jaar verloopt? Iedereen die meedoet kan daar op de website een grafiekje van tekenen. Wie met zijn voorspelling aan het einde van het seizoen het dichtst bij het werkelijk gemeten verloop zit, krijgt onder het motto “Weg van de griep!” een fraaie reis naar zonniger streken aangeboden."

Griepwedstrijden voor scholieren

Na Sinterklaas gaan ook griepwedstrijden voor scholieren van start. Zo kunnen de groepen 1 tot en met 6 van de basisscholen een poster of collage maken over griep. Van de groepen 7 en 8 worden de trouwste griepmeters beloond. Voor het voortgezet onderwijs zijn er prijzen voor het beste werkstuk, maar ook voor het maken van voorlichtingsmaterialen over de griepprik voor risicogroepen als bejaarden en voor het vervaardigen van modellen van het griepvirus. De hogere klassen HAVO/VWO wordt gevraagd een aanbevelingsbrief aan de ministers van Volksgezondheid of Economische Zaken te schrijven over de sociale en economische gevolgen van griep. De profielen Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek kunnen zich bezighouden met de statistiek van de griepmetingen en wiskundige modellen over epidemieën. Op de griepwebsite staan ook lesbrieven voor leraren.

Unieke samenwerking

Tot de partijen die de Grote Griepmeting organiseren, behoren de populair-wetenschappelijke website Kennislink (www.kennislink.nl), maandblad Natuurwetenschap&Techniek, het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI), het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), de Digitale School, de Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), NijghVersluys en het Centrum voor Mondiaal Onderwijs. Financieel wordt de Grote Griepmeting ondersteund door Borger & Burghouts, Astronet, Cambrium, Kennisnet, Solvay Pharmaceuticals, Bisolvon en Roter Vitamine C.

Hoewel de huidige opzet van het publieksonderzoek zich richt op Nederland en Vlaanderen, is er inmiddels zoveel belangstelling dat de metingen volgende jaren mogelijk ook zullen worden uitgevoerd in andere landen. In samenwerking met het European Influenza Surveillance Scheme (EISS) en de European Scientific Working group on Influenza (ESWI) wordt gestreefd naar een Europese griepmeting via internet.

De Grote Griepmeting in Nederland en België loopt dit seizoen van 1 november 2003 tot 1 april 2004.

Ook meedoen aan de Grote Griepmeting?

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 03 december 2003
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.