Je leest:

Gras in de tank

Gras in de tank

Auteur: | 4 augustus 2008

Het vaste gras Miscanthus x giganteus is een ideaal gewas voor de productie van biobrandstof. Uit een grote proef van de Universiteit van Illinois blijkt dat het gras meer energie levert en minder landbouwgrond kost dan de huidige gewassen bestemd voor biobrandstof. Deze ontdekking levert een grote bijdrage aan het halen van de doelstellingen van de Europese Commissie om fossiele brandstoffen op termijn te vervangen door biobrandstof.

Miscanthus giganteus, ook wel bekend als reuzenriet, levert volgens de Amerikaanse onderzoekers 2,5 keer zoveel bioethanol op per hectare als maïs, één van de belangrijkste gewassen voor de productie van biobrandstof. De belangrijkste reden hiervoor is de lange bloeiperiode van het gras. In het voorjaar verschijnen bij Miscanthus de groene bladeren ongeveer zes weken eerder dan bij maïs. Ook blijft het gras groen tot eind oktober, in tegenstelling tot maïs wat in augustus al verdort. Groene bladeren bevatten chlorofylen, of bladgroenkorrels, die zonlicht omzetten in energie. Hiervan maakt de plant nieuwe bladeren en stengels, die weer dienen als grondstof voor de productie van bioethanol.

Miscanthus giganteus
Pat Schmitz, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Het vaste gras Miscanthus x giganteus heeft grote bladeren en groeit langer dan maïs. Dit maakt het een goede bron voor biobrandstoffen. _

Vast gras

De Europese Commissie bepaalde dat in 2020 minstens tien procent van alle brandstof een biologische oorsprong moet hebben. Door maïs als grondstof voor de biobrandstof te gebruiken dreigt er een conflict met de voedselindustrie, wat een prijsstijging van onder meer brood als gevolg heeft. De Miscanthus lijkt een goed alternatief vanwege de lange bloeitijd en de mogelijkheid om op relatief arme grond te gedijen.

“We vonden dat Miscanthus het beste groeide op de armste stukken grond van Illinois”, vertelt Stephen Long, professor in landbouwwetenschappen aan de Universiteit van Illinois. “Hieruit blijkt dat we dit type gewas kunnen groeien op plekken die niet worden gebruikt voor het verbouwen van maïs.”

Een bijkomend voordeel is dat Miscanthus de grond sneller verrijkt dan gewone landbouwgewassen doordat het een vast gras is. Het zet meer CO2 om in biomassa, waarvan een deel in de bodem verdwijnt in de vorm van wortels en afgevallen bladeren. Andere planten gebruiken deze biomassa op hun beurt als basis voor hun eigen groei. Hiermee levert Miscanthus tevens een bijdrage aan het verwijderen van het broeikasgas CO2 uit de atmosfeer.

Gewassen zoals het snelgroeiende olifantsgras (Miscanthus) kunnen de biomassa leveren voor de duurzame economie van de toekomst.

Verdrievoudigen

Volgens Long staat Miscanthus nog in de kinderschoenen als gewas voor biobrandstof. “Niemand heeft nog iets gedaan om dit gewas te verbeteren. Als we net als met maïs de opbrengst in vijftig jaar kunnen verdrievoudigen, dan is het niet ondenkbaar dat we meer dan 2,5 keer zoveel bioethanol eruit kunnen halen. En het is nog beter als het lukt om dat op grond te doen die nu niet voor landbouw wordt gebruikt.”

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 04 augustus 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.