Je leest:

Gezellig wonen helpt gezondheidskansen

Gezellig wonen helpt gezondheidskansen

Auteur: | 13 januari 2012

Saamhorigheid in een wijk kan er niet alleen voor zorgen dat mensen gezellig wonen, maar ook dat ze zich gezonder voelen. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van sociologe Sigrid Mohnen.

De Duitse onderzoekster die verbonden is aan de Universiteit van Utrecht onderzocht het verband tussen zogenaamd ‘sociaal buurtkapitaal’ en de mate waarin mensen zichzelf bestempelen als ‘gezond’. Mohnen gebruikte gegevens die door het vroegere ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verzameld waren. Maar liefst 60.000 Nederlanders werden ondervraagd. De steekproef betrof bovendien 80% van de Nederlandse buurten.

Mohnen, die vandaag promoveert, ging bij haar onderzoek uit van de aanname dat mensen profiteren van het wonen in buurten met veel saamhorigheidsgevoel of sociaal kapitaal, ook op het gebied van gezondheid. Dat bleek te kloppen. ‘Vooral voor mensen met kleine kinderen thuis is sociaal kapitaal in een buurt nuttig, bijvoorbeeld in de vorm van buurttoezicht op spelende kinderen. Daarnaast zijn deze mensen vaker overdag in hun wijk en daarmee langer blootgesteld aan hun buurtgemeenschap dan mensen die overdag elders werken.’

Gezellig wonen leidt bij veel mensen tot een hogere gezondheidsbeleving.
freeimagefinder.com

Mohnen toonde niet alleen het verband aan tussen hechte contacten in de buurt en de subjectieve gezondheid van de bewoners, maar gaf hier ook een reden voor: ‘Mensen in gezellige buurten bewegen meer en voelen zich daardoor gezonder.’

De wetenschap dat even in je tuin werken of bij huis klussen al snel tot een gezellig praatje zal leiden maakt het natuurlijk ook stukken aantrekkelijker zulke karweitjes op te pakken. Naast tuinieren en klussen, fietsten en liepen bewoners van een wijk die als gezellig werd bestempeld bovendien meer.

Sigrid Mohnen: ‘De gezondheidsvoordelen van een groot saamhorigheidsgevoel in een buurt zijn niet oneindig: na zo’n 20 jaar is er geen effect meer meetbaar. Ook moet je minstens een jaar of zes in zo’n buurt wonen voor het effect voelbaar wordt.’

De onderzoeksresultaten van de Utrechtse onderzoekster lijken vooral belangrijk voor mensen die niet zoveel contact hebben met familie en vrienden. Dat goede sociale contacten met familie, vrienden en directe buren ons algemeen welbevinden kan verhogen en daarmee onze gezondheidsbeleving wisten we namelijk al. Maar tot nog toe richtte onderzoek naar ‘sociaal kapitaal & gezondheid’ zich vooral op iemands individuele contacten in de familie- en vriendenkring. Nu blijkt dus dat deel uitmaken van een buurtgemeenschap met veel saamhorigheid ook een ‘gezond’ effect kan hebben. Goed nieuws dus voor mensen die geen groot vriendschaps- en familienetwerk hebben, maar wel in een gezellige buurt wonen.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 januari 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.