Je leest:

Gewoon geaccepteerd

Gewoon geaccepteerd

Auteur: | 13 september 2006

Homoseksualiteit is breed geaccepteerd in Nederland. Maar, er zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden aan die acceptatie. Dit blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Op een groepje zeer godsdienstige Nederlanders na, zijn bijna alle Nederlanders van mening dat homoseksuelen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Toch is 22 procent erop tegen dat homoseksuelen mogen trouwen. Een klein groepje zeer gelovigen wijst homoseksualiteit helemaal af.

In Nederland hebben homoseksuelen tegenwoordig dezelfde rechten als heteroseksuelen. In 2001 is het burgerlijk huwelijk opengesteld voor paren van hetzelfde geslacht en kregen homoseksuele paren de wettelijke mogelijkheid om kinderen te adopteren.

Van homoseksuelen wordt wel verwacht dat ze ‘gewoon’ doen. Nichterig gedrag waarderen de meeste mensen niet. Ook de geïnterviewde homoseksuelen identificeren zich niet met homo’s die erg met hun seksuele geaardheid te koop lopen.

Sportschool

Het SCP onderzocht vier sectoren: sport, horeca, bank- en verzekeringswezen en defensie. In de sportschool houdt een groot gedeelte van de homoseksuelen hun seksuele geaardheid stil. In de horeca, het bank- en verzekeringswezen en in het leger vertellen mensen het meestal wel. Homoseksuelen hebben tijdens hun werk of tijdens een teamsport als hockey te maken met vervelende opmerkingen. ‘Homo’ is een veelgebruikt scheldwoord. Veel homoseksuelen passen hun gedrag aan om deze grapjes te voorkomen.

Geen tolerantie op internet

Op internet zijn verschillende sites te vinden waar negatief over homoseksualiteit wordt geoordeeld. Op conservatief protestants-christelijke webfora schrijven bezoekers over de zonde die homoseksuelen begaan. Op een aantal Turkse, Marokkaanse en andere islamitische fora wordt benadrukt dat homoseksualiteit verboden is voor moslims. Ook kun je daar discussies lezen over de vraag of homoseksualiteit een ziekte, een goddelijke beproeving of een menselijke eigenaardigheid is. Bezoekers van rechts-extremistische sites laten zich vooral negatief uit over onmannelijke en tegennatuurlijke gedrag van homoseksuelen.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 september 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.