Je leest:

Gevolgen dementie remmen met daglicht

Gevolgen dementie remmen met daglicht

Auteur: | 13 juni 2008

Onderzoekers van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) hebben ontdekt dat patiënten met de ziekte van Alzheimer baat hebben bij een combinatiebehandeling van licht en het hormoon melatonine. Dit leidt tot een verbetering in stemming, slaapritme en functioneren in dagelijkse bezigheden bij demente ouderen.

Bij patiënten met de ziekte van Alzheimer gaan het geheugen en de oriëntatie steeds verder achteruit. Veel ouderen krijgen daardoor last van een sombere stemming, agressiviteit, verstoorde slaap en achteruitgang bij het functioneren in dagelijkse bezigheden. Deze vervelende effecten zijn met medicijnen wel onder controle te houden, maar dit leidt in het algemeen tot veel nare bijwerkingen. Slaaponderzoeker Eus van Someren van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) probeerde het ritme van de biologische klok weer in het gareel te krijgen bij dementerende ouderen.

Licht en hormoon

Hiertoe zette hij een grootschalig onderzoek op, waaraan twaalf verzorgingshuizen hun medewerking verleenden. Zes van deze verzorgingshuizen werden uitgerust met heldere verlichting, de andere zes hielden de standaard binnenverlichting aan. Elk huis deelde de bewoners in twee groepen in. De eerste groep kreeg dagelijks het hormoon melatonine toegediend, de andere groep kreeg niks. Van Someren volgde in totaal 189 bewoners over een periode van ruim 3,5 jaar.

Bij mensen die zich langdurig in een donkere omgeving bevinden, verschuift het waak-slaapritme een beetje. Een etmaal duurt dan geen 24, maar soms wel 28 uur.

Daglicht is van invloed op het waak-slaapritme van mensen. Licht stuurt onze biologische klok aan en zorgt ervoor dat we weten wanneer het dag en wanneer het nacht is. Als mensen of dieren steeds in een donkere omgeving zitten, ontspoort het normale ritme een beetje. Een etmaal is dan geen 24 uur, maar bijvoorbeeld 24,5 uur of soms wel 28 uur. De productie van melatonine varieert over de tijd van de dag. Onderzoekers denken daarom dat ook dit hormoon van invloed is op het waak-slaapritme van mensen.

Van Someren ontdekte dat vermeerdering van omgevingsverlichting de klachten van dementerende ouderen deed afnemen. Het geheugen van de patiënten verbeterde met 5%, depressies namen met 19% af en het goed functioneren bij dagelijkse activiteiten steeg met 53%. De combinatiebehandeling met melatonine zorgde er bovendien voor dat mensen ’s avonds minder lang wakker lagen en daardoor nam de totale rusttijd toe.

Alleen voor vrouwen?

Er zitten twee belangrijke beperkingen aan deze studie. Ten eerste de verhouding tussen mannen en vrouwen. De bevolking van Nederlandse verzorgingshuizen bestaat voor het grootste gedeelte uit vrouwen. Dit zou kunnen betekenen dat de resultaten van Van Someren niet bruikbaar zijn voor dementerende mannen. Een tweede beperking is het grote aantal patiënten dat tijdens het onderzoek is uitgevallen. 3,5 jaar is een hele lange periode voor zo’n kwetsbare groep. 60 ouderen zijn gedurende de looptijd van het onderzoek gestorven. En nog eens 48 mensen werden overgeplaatst naar een verpleegtehuis, waar zij niet verder gevolgd konden worden. Van Someren denkt niet dat dit laatste probleem zijn resultaten heeft beïnvloed: “Als we het onderzoek beperken tot de resultaten van de eerste 1,5 jaar, zijn de uitkomsten vergelijkbaar.”

Onder de bewoners van de Nederlandse verzorgingshuizen is het merendeel vrouw. Daardoor kan Van Someren niet met zekerheid zeggen of zijn resultaten ook geldig zijn bij dementerende mannen.

Het plaatsen van heldere verlichting in verzorgingshuizen zou een goede manier zijn om klachten als een sombere stemming, agressiviteit, verstoorde slaap en achteruitgang bij het functioneren in dagelijkse bezigheden onder controle te houden. In combinatie met melatonine zijn de effecten nog groter. Dit verbetert de kwaliteit van leven voor patiënten en verkleint de kans dat zij uiteindelijk naar een verpleegtehuis moeten verhuizen.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 juni 2008

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.