Je leest:

Geluid windturbines toch hinderlijk

Geluid windturbines toch hinderlijk

Auteur: | 5 juni 2008

Het geluid van windmolens is hinderlijker dan weg- of vlieglawaai, ook al klinkt dat even hard. Dat blijkt uit onderzoek van het project WINDFARMperception, onder leiding van de Groningse natuurkundige dr. Frits van den Berg. Windmolens houden sommige omwonenden zelfs uit de slaap, maar wie er economisch voordeel van heeft, is volgens het onderzoek snel toleranter ingesteld.

Als het kabinet Balkenende IV haar regeerakkoord uitvoert, wekt Nederland in 2020 één vijfde van haar elektriciteit op uit duurzame energiebronnen. Om dat doel te halen zijn onder andere windmolens nodig. Die mogen volgens aktiegroepen niet vlakbij woonwijken komen, omdat de windturbines veel geluidsoverlast zouden geven. Huidige milieuwetgeving legt alleen het geluidsniveau van geluidsbronnen aan banden, maar volgens het project WINDFARMperception is ook de aard van het geluid van belang. Door het zwiepende karakter van het windparkgeluid én doordat molens ’s nachts harder draaien dan overdag, zouden windturbines veel meer ergernis opleveren dan verkeer en overkomende vliegtuigen. Natuurkundige Frits van den Berg onderzocht hoe omwonenden het windmolengeluid beleven.

Prinses Amaliawindpark, een windmolenpark op ruim 23 km voor de kust van IJmuiden.

Aan het project WINDFARMperception namen onderzoekers deel van de universiteiten van Groningen en Göteborg en van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Ze ondervroegen mensen die tot op 2,5 km van de ongeveer 1200 grote, moderne windmolens in Nederland wonen. Meer dan de helft van de bewoners in het onderzoek was positief over windenergie, maar hoe harder het molengeluid, hoe minder positief bewoners oordelen over de duurzame energiebron. In het zicht van een windmolen wonen verergert dat nog eens. Bij de hoogste geluidsniveaus in het onderzoek (45 decibel of hoger bij krachtige wind, tegen 60 decibel voor een gesprek tussen twee mensen) blijkt meer slaapverstoring voor te komen. Opvallende vondst is dat omgevingsgeluid, zoals van een nabije snelweg, nauwelijks helpt het molengeluid draaglijker te maken.

In eigen hand

Wie economisch belang in windenergie heeft, vindt de windturbines een stuk minder irritant. Van de ondervraagden bezit veertien procent een eigen windturbine of aandelen in een windmolenpark. Het ligt voor de hand dat het financiële voordeel en het eigen geloof in windenergie eventuele ergernis van het molengeluid verminderen. Ook controle hebben over het geluid kan helpen: “Als wij last hebben of als de buren klagen, zetten we de turbine gewoon uit”, aldus een deelnemer.

Zie verder

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 05 juni 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.