Je leest:

Geen besef van goed en kwaad

Geen besef van goed en kwaad

Auteur: | 6 december 2007

Verreweg de meeste psychopaten hebben geen enkel besef van goed en kwaad. Ze gebruiken geweld om mee te manipuleren en hebben geen schuldgevoel. Dit gebrek aan moreel besef blijkt geen keuze, maar juist onbewust te zijn.

Psychopathie is een van de meest angstaanjagende persoonlijkheidsstoornissen. Een typische psychopaat voelt zich niet schuldig als hij – psychopathie komt drie keer zo vaak voor onder mannen dan vrouwen – anderen kwaad doet. In plaats daarvan geeft hij anderen de schuld of ontkent hij dat hij iets gedaan heeft. Psychopaten staan ook bekend als uiterst manipulatief.

Veruit de meeste psychopaten gebruiken agressie en geweld als instrument om iets te bereiken, hoewel je ook psychopaten hebt die vooral verdedigend zijn en alleen gewelddadig reageren als ze geprovoceerd worden. Drie Maastrichtse onderzoekers Cima, Tonnaer en Lobbestael noemen deze laatste groep de impulsieve psychopaten. Hoewel ze zomaar tot geweld kunnen overgaan, zijn ze emotioneler dan andere psychopaten en hebben ze wel besef van goed of kwaad.

Cima en collega’s denken dat het verschil tussen impulsieve en roofdierpsychopaten zich misschien uitstrekt tot de hersenen: de aanvallende roofdierpsychopaten en de verdedigende impulsieve psychopaten disfunctioneren elk op een andere manier.

Roofdieren zonder moreel besef

Bij de andere en grootste groep psychopaten – ‘predatory psychopaths’, vrij vertaald: roofdierpsychopaten – ontbreekt dit besef verontrustend genoeg. Ze zijn hardvochtiger en tonen een groot gebrek aan emoties. Ook hebben ze geen schuldgevoel, waardoor ze helemaal niet van plan zijn hun gedrag bij te stellen. In plaats daarvan geven ze de schuld aan anderen, wiens gedrag ze al snel als vijandig beschouwen.

Dat het deze roofdierpsychopaten aan elk moreel gevoel ontbreekt is trouwens een onbewust proces en geen keuze van de psychopaat zelf. Dat weten de onderzoekers doordat ze een zogenaamde IAT (Implicit Association Test) gebruikten. Een IAT meet meningen of overtuigingen waarvan je jezelf niet direct bewust bent, maar die vaak wél je gedrag en je keuzes beïnvloedt. In het geval van de roofdierpsychopaten betekent dat dus dat ze wellicht helemaal niet weten dat ze een gebrekkig besef van goed en kwaad hebben.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 06 december 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.