Je leest:

Gastvrij schaap

Gastvrij schaap

Auteur: | 11 november 2000

Menselijke stamcellen kunnen in een schaap uitgroeien tot onder andere botweefsel en spiercellen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in het laatste nummer van Nature Medicine.

Menselijke stamcellen uit het beenmerg van een volwassene blijken zich zeer goed te kunnen handhaven in een schaap. Onderzoekers implanteerden stamcellen in de buikholte van schape-foetussen (in de baarmoeder). Tot 13 maanden na de transplantatie, troffen de wetenschappers nog gedifferentieerde menselijke cellen in het schaap aan, waaronder vetcellen, spiercellen, botweefsel en kraakbeen.

Een opmerkelijk vinding, want het wil zeggen dat de stamcellen een aantal flinke hordes hebben genomen. Ten eerste zijn ze erin geslaagd vanuit de buikholte het lichaam binnen te dringen en te integreren in het schaapweefsel. Daarnaast is de ontwikkeling van de menselijke cellen gestuurd door signalen van het schaap. Bovendien heeft het immuunsysteem van het schaap de humane cellen met rust gelaten.

Met name dat laatste is opvallend omdat de cellen getransplanteerd zijn op een moment in de zwangerschap (dag 85) dat het immuunsysteem van de foetus al actief is. Na dag 75 van de 145 dagen durende zwangerschap van het schaap, wordt het lam geacht afstotingsverschijnselen tegen lichaamsvreemde elementen te tonen. De andere heft van het experiment bestond uit cellen die getransplanteerd werden op dag 65 van de zwangerschap. Deze hadden naar verwachting geen last van storende afweerreacties.

Dat de humane cellen niet zijn afgestoten, wijten de onderzoekers aan onder meer aan een beperkt vermogen van de stamcellen om het immuunsysteem van het schaap te ‘triggeren’. De stamcellen hebben op hun oppervlak niet zoveel eiwitten, wellicht herkent het immuunsysteem van het schaap daardoor de cellen niet, opperen de onderzoekers.

De vinding geeft aan dat de gebruikte cellen, mesenchymale stamcellen uit het beenmerg, goede kandidaten zijn voor toekomstige transplantaties, aldus Liechty et al. in Nature Medicine.

Geen wonder, want mesenchymale stamcellen zijn opvallend robuust gebleken in dit experiment. Hoewel de onderzoekers in 28 van de 29 gebruikte schapen ‘menselijk’ weefsel aantroffen, varieerde het type weefsel per schaap. Over de regulatie van de stamcellen is dus nog weinig bekend.

Dit artikel is een publicatie van Bionieuws.
© Bionieuws, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 11 november 2000
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.