Je leest:

Extreme neerslag gemeten

Extreme neerslag gemeten

Auteur: | 6 augustus 2002

Normaal valt tijdens een zware bui in de zomer zo’n 20 tot 30 millimeter neerslag. De wolkbreuken die in de afgelopen dagen over Nederland trokken, zijn dan ook uitzonderlijk hevig met 50 millimeter of meer regenval. Het zwaartepunt van de buien lag dinsdagochtend in Zeeland en Zuid-Holland. Meer buien zullen volgen maar die zullen minder heftig zijn.

Roosendaal was de topper van Nederland, waar het wateroverlast betrof. Daar viel maandagavond in anderhalf uur 97 millimeter hemelwater. Volgens deskundigen is in de afgelopen dagen meer regen gevallen dan in andere jaren in de hele maand augustus.

Deskundigen wijten de wateroverlast aan de stijging van de gemiddelde temperatuur in Nederland. In Nederland was het in de eerste zes maanden van dit jaar al ruim een graad warmer dan normaal. Er is meer kans op wolkbreuken en zware buien dan voorheen. De laatste vijftig jaar worden steeds extremere weersituaties gemeld.

Dit is de weerkaart van 6 augustus. Het wolkendek lijkt bescheiden, maar zware regenval ging over Nederland. (kaart Meteo België)

‘Bij een stijging van de gemiddelde temperatuur van 1 graad neemt statistisch gezien de regenval bij zware buien toe met 10 procent,’ aldus KNMI-meteoroloog Monique Somers. ‘Het past in het beeld van een warmer wordende wereld dat dit soort extreme regenval in de toekomst frequenter zal optreden.’ Het eeuwrecord van regen in Nederland staat nog altijd genoteerd voor Voorthuizen. Daar viel in 1948 in korte tijd 208 millimeter regen.

De discussie over een relatie tussen de toename van CO2 in de atmosfeer door het verbruik van fossiele brandstoffen, de opwarming van de aarde (het broeikaseffect) en de verandering van het klimaat woedt nog in alle hevigheid. Maar de bewijzen nemen toe dat er een verband bestaat tussen het broeikaseffect en een klimaat met meer extremen.

CO2-metingen in Mauna Loa op Hawaï. In ruim veertig jaar nam de concentratie (ppm) atmosferische CO2 toe met twintig procent.

Een belangrijke fundament onder klimaatdiscussie zijn de atmosferische metingen in Mauna Loa op Hawaï. Daar wordt sinds 1958 de CO2 concentratie in de aardse atmosfeer gemeten, waaruit blijkt dat in ruim veertig jaar de concentratie (ppm) atmosferische CO2 toenam met twintig procent.

Het eiland ligt geïsoleerd van menselijke activiteit, zware industrie en dichte begroeiing. Metingen kunnen zo zonder ‘ruis’ worden verricht. Ieder uur worden vier peilingen gedaan uitgevoerd, met apparatuur van Siemens. Met een databestand van 44 jaar aan meetgegevens is het station in Mauna Loa de langstlopende atmosferische meting van CO2 in de wereld.

Dit artikel is een publicatie van Marco van Kerkhoven.
© Marco van Kerkhoven, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 06 augustus 2002
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.