Je leest:

Extreem droge zomers

Extreem droge zomers

Klimaatverandering is een weerbarstig probleem dat de inzet vereist van vele groeperingen in de samenleving, wereldwijd. Om een omslag in het denken over klimaatveranderingen te bereiken is het nodig dat onderzoekers van diverse disciplines en overheden op alle niveaus, zowel waterschappen als nationale regeringen en ook internationaal een omslag in het denken maken over watermanagement. Dat bepleitte prof.dr. Pavel Kabat in zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Klimaathydrologie aan Wageningen Universiteit op 1 december.

Om de effecten op het klimaat van menselijk handelen te begrijpen is de inzet nodig van onderzoekers uit de hydrologie, meteorologie en toegepaste wiskunde, maar ook van geografen, natuurkundigen, ecologen, sociologen en economen. In zijn onderzoek probeert prof. Kabat deze onderzoekers bij elkaar te brengen. De geïntegreerde kennis uit de diverse disciplines maakt klimaatscenario’s mogelijk en biedt potentiële oplossingen voor een veranderend klimaat. Bij oplossingen valt te denken aan manieren om klimaatsveranderingen te vertragen of te verminderen, maar ook om ze veiliger en met zo min mogelijk schade door te komen via aanpassingen.

Door de klimaatverandering neemt de gemiddelde schade voor een normaal jaar toe met 25-35 procent per hectare. De verwachting is dat de extreem droge zomer van 2003 vanaf 2050 als ‘gemiddeld’ moet worden beschouwd…

Extreem droge zomers in Nederland

De landbouw en natuur in Nederland zullen in toenemende mate de gevolgen ondervinden van klimaatverandering. Extreme droogtes en overstromingen zullen vaker voorkomen. Door droogtes is de gemiddelde schade nu 400 miljoen euro in een normaal jaar. Door de klimaatverandering neemt de gemiddelde schade voor een normaal jaar toe met 25-35 procent per hectare. De verwachting is dat de extreem droge zomer van 2003 vanaf 2050 als ‘gemiddeld’ moet worden beschouwd.

Prof. Dr. Pavel KabatProf. Dr. Pavel Kabat (1958) is verbonden aan de leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit van de universiteit Wageningen en werkzaam bij het onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR.Daarnaast is hij actief in Europese onderzoeksprojecten (EU-programma International Large Scale Biosphere-Atmosphere Experiment in Amazonia), het Amerikaanse World Climate Research Programme en het International Geosphere-Biosphere Programme (IGBP).Prof. Dr. Pavel Kabat is (mede)auteur van onder andere meer dan 150 publicaties.

Prof. Kabat is trekker van het zesjarige BSIK-programma Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat waarin ruim honderd miljoen euro beschikbaar is voor klimaatonderzoek. Met die middelen moeten de gevolgen van klimaatsverandering voor Nederland in kaart worden gebracht, zodat overheden en bedrijfsleven hierop kunnen anticiperen. In 2010 moet het project zijn afgerond.

Samenvatting Projectplan ‘Klimaat voor Ruimte, Ruimte voor Klimaat’ (PDF document)

Dit artikel is een publicatie van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).
© Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 11 december 2004
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.