Je leest:

Extra sneeuwval op Antarctica remt zeespiegelstijging

Extra sneeuwval op Antarctica remt zeespiegelstijging

Opwarming leidt tot smeltende ijskap en extra sneeuw

Door de opwarming van de aarde smelt de Antarctische ijskap, waardoor de zeespiegel stijgt. De stijgende temperatuur leidt echter ook tot meer sneeuwval, die het zeeniveau weer licht doet dalen. Dat concludeert een internationale groep wetenschappers, waaronder poolonderzoekers van de Universiteit Utrecht, deze week in het vakblad Nature Climate Change.

Ian Duffy, via Wikimedia Commons, CC BY 2.0

“Warmere lucht kan meer waterdamp bevatten, waardoor via wolken meer sneeuw van de oceaan naar de ijskap wordt getransporteerd”, licht Stefan Ligtenberg, poolonderzoeker van de Universiteit Utrecht, toe. Uit de nu gepubliceerde studie blijkt dat per graad temperatuurstijging ongeveer vijf procent meer sneeuw op Antarctica zal vallen. “Dat klinkt misschien niet als heel veel, maar omdat Antarctica zo groot is gaat het toch om 0,3 mm zeespiegeldaling per jaar en dat is tien procent van de huidige zeespiegelstijging.”

Meer dan 20.000 jaar

Voor het onderzoek zijn zowel metingen uit ijskernen gebruikt als simulaties met klimaatmodellen. In een ijskern zit veel klimaathistorie opgeslagen, vergelijkbaar met boomringen in een boom. Een dik of een dun ijslaagje staat voor een jaar met respectievelijk veel en weinig sneeuwval. Tegelijkertijd is het mogelijk de datum en temperatuur ten tijde van de sneeuwval te reconstrueren aan de hand van de luchtbelletjes in het ijs. “Uit onze bepalingen over een periode van meer dan 20.000 jaar, blijkt dat de ijskernen en klimaatmodellen steeds uitkomen op vijf procent meer sneeuwval per graad temperatuurstijging”, aldus Ligtenberg.

Oceaanwater

Toch is het niet waarschijnlijk dat in de toekomst de sneeuwval op de Antarctische ijskap groter zal zijn dan de afsmelt. “Steeds meer studies wijzen uit dat de oceaan van grote invloed is op het afsmelten en ook dat het oceaanwater steeds warmer wordt”, aldus hoogleraar Polaire Meteorologie Michiel van den Broeke van de Universiteit Utrecht en ook één van de co-auteurs. Over deze interactie met de oceaan is echter nog te weinig bekend om een goede schatting te maken voor de komende eeuw. “Het is wel waarschijnlijk dat de afsmelt hoger, misschien wel veel hoger, zal zijn dan deze extra sneeuwval”, stelt Van den Broeke.

De Antarctische ijskap is gemiddeld twee kilometer dik en bevat genoeg ijs om de zeespiegel wereldwijd met 58 meter te laten stijgen. Door de opwarming van de aarde zijn de afgelopen jaren al verschillende drijvende ijsplaten afgebroken, waardoor het landijs versneld de zee instroomt. De verwachting is dat deze tendens zich voortzet als de atmosfeer nog verder opwarmt.

Bron

Frieler e.a. Consistent evidence of increasing Antarctic accumulation with warming, Nature Climate Change, 16 maart (2015), doi:10.1038/nclimate2574

Dit artikel is een publicatie van Universiteit Utrecht (UU).
© Universiteit Utrecht (UU), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 17 maart 2015
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.