Je leest:

Expats lijken op ‘klassieke’ migranten

Expats lijken op ‘klassieke’ migranten

Nederland moeilijk land om je thuis te voelen

Auteur: | 28 september 2012

Expats, werknemers die speciaal voor hun baan naar een ander land verhuizen, worden vaak als een apart type buitenlander gezien. Maar net als ‘klassieke’ migranten vinden ook zij het vaak moeilijk zich echt thuis te voelen in Nederland.

Dit zegt sociologe Marianne van Bochove. Ze onderzocht voor haar proefschrift de ervaringen van expats uit verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan en India. Van Bochove vergeleek daarbij hun bindingen met die van migranten uit ‘klassieke’ groepen: Surinamers, Turken en Marokkanen met een middenklassenstatus.

Marianne van Bochove
EUR

De expat

Wat bleek? In tegenstelling tot het populaire beeld van de kosmopolitische expat die probleemloos de wereld rondreist, hebben ook deze ‘kennismigranten’ vaak moeite om zich aan hun nieuwe leefomgeving aan te passen, zo ontdekte Van Bochove.

Integreren in praktische zin (bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken en het verenigingsleven) lukt meestal wel, maar net als veel Surinaamse, Turkse en Marokkaanse migranten ervaren expats Nederland als een tamelijk gesloten gemeenschap. Daardoor vinden ze het moeilijk om zich hier echt thuis te voelen.

Bindingen van de traditionale ‘arbeidsmigrant’

Omgekeerd moet ook het beeld van de ‘klassieke’ arbeidsmigrant – zoals de vroegere gastarbeiders en hun nakomelingen – bijgesteld worden, benadrukt de sociologe. Vaak wordt gedacht dat deze migranten, die in tegenstelling tot expats vaak aangeduid worden met de term allochtoon, zich in een spagaat bevinden tussen Nederland en hun herkomstland.

Maar in plaats van met Nederland, voelen veel Surinamers, Turken en Marokkanen zich vooral verbonden met de stad waarin zij wonen. Net als kennismigranten hebben zij bovendien ook bindingen die nationale grenzen overstijgen, bijvoorbeeld op basis van een gedeelde religie, huidskleur of levensstijl.

Open samenleving

Van Bochove concludeert dat een selectief migratiebeleid – gericht op het binnenhalen van kennismigranten en het buitensluiten van als kansarm beschouwde migranten – averechts kan werken, omdat veel kennismigranten een voorkeur hebben voor een open samenleving waar ruimte is voor diversiteit.

Veel expats voelen zich aangetrokken tot een samenleving met een verscheidenheid aan bevolkingsgroepen.
Marloes van Amerom

Hoewel er dus qua opleidingsniveau gemiddeld genomen best grote verschillen zijn tussen expats en ‘gewone’ arbeidsmigranten, komen hun ervaringen met integreren in Nederland op sociaal vlak enigszins overeen. En voelt de eerste groep zich het meest thuis in een omgeving waar ook de nodige andere niet-Nederlandse bevolkingsgroepen zijn.

Lees meer op Kennislink over integratie:

Oeps: Onbekende tag `feed’ met attributen {"url"=>"https://www.nemokennislink.nl/kernwoorden/integratie/index.atom", “max”=>"5", “detail”=>"minder"}

Lees meer op Wetenschap24:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 28 september 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.