Je leest:

Europa weert vernieuwend voedsel

Europa weert vernieuwend voedsel

Auteur: | 6 mei 2010

Dinsdag stemde het Europees Parlement tegen een voorstel om nieuwe voedingsmiddelen makkelijk op de markt te brengen. Voedsel waar nanotechnologie aan te pas kwam moet uitvoerig worden getest en gelabeld. Ook de biotechnologie moet eraan geloven: voedsel afkomstig van gekloonde dieren mag niet zomaar de winkel in.

UPDATE 7 juli 2010

Tijdens de nieuwe bijeenkomst over deze wetten op 7 juli, presenteerde het Europees Parlement hun wensen om de regels verder aan te scherpen. Zuivelproducten en vlees van gekloonde dieren krijgt een eigen regeling, die bij voorkeur de verkoop van deze producten in Europa verbiedt. Voedsel dat geproduceerd is met behulp van nanotechnologie mag niet verkocht worden voordat er met nieuwe veiligheidstesten kan worden bewezen dat ingrediënten op nanoschaal helemaal veilig zijn. Die moeten dan nog wel op het etiket worden aangegeven. De raad van ministers moet deze punten nog goedkeuren voordat ze in de wet verschijnen.

Een controversieel voorstel over ‘novel foods’ is met een overweldigende meerderheid 42 tegen 2 weggestemd. Het had vermarkting van eten uit landen buiten Europa, gekloond voedsel en nanotechnologisch verbeterd voedsel makkelijker moeten maken. Maar de commissie is bezorgd over de veiligheid van vooral gekloond en nano voedsel. Dat eerste moet sowieso uit het voorstel geschrapt worden. Voedsel waar nanotechnologie aan te pas is gekomen, tijdens productie of in de verpakking, moet uitgebreid getest en gelabeld worden voordat wij het mogen kopen. Hierin gaat het Europees Parlement mee in de raadgevingen van het European Environmental Bureau, een samenvoeging van natuurorganisaties in heel Europa.

Björn Laczay

Definitie

Het rapport definieert nanovoedsel als ‘eten waar geproduceerde materialen aan te pas komen die in minimaal één dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer’. De crux zit ‘m hier in ’geproduceerd’. Wat valt hier allemaal onder? Vitamine C is maar een halve nanometer groot en wordt vaak los geproduceerd. Valt dit dan ook onder de regeling? Waarschijnlijk niet, al was het maar vanwege de logistieke nachtmerrie die de inbeslagname van al deze producten zou opleveren. Maar wanneer is iets dan wel een nano-product? Daar kan de commissie nog geen uitsluitsel over geven.

Vervolgens eist de commissie ook nog dat alle producten uitgebreid worden getest op voedselveiligheid. Daar wordt bij elk voedingsmiddel al streng op toegezien door de Voedsel en Warenautoriteit. “Iedere fabrikant die een product in Nederland wil verkopen, moet zorgen dat het aan de veiligheidseisen voldoet,” aldus Astrid Bergman, persvoorlichter van de VWA. Dit principe zal ook voor de nieuwe nano-producten opgaan. Maar omdat er wellicht nieuwe gevaren aan nanodeeltjes kleven, wil de commissie dat er specifieke testen worden ontwikkeld zodat het effect van nanodeeltjes duidelijker wordt. Tot die tijd worden alle producten uit de winkels geweerd.

Voorzichtig!

Zodra een product voldoende getest is, moet er ook nog duidelijk op de verpakking komen te staan dat het product met nanotechnologie gemaakt is. Dit omdat de klant dan een bewuste keuze kan maken. Het advies van het EEB stelt voor om op het etiket ‘[nano]’ toe te voegen aan elk ingrediënt dat met nanotechnologie gemaakt is. Iets waar onder onze lezers wel behoefte aan is, volgens de poll die we onlangs deden. “Dat is zeker een zaak van Europa, niet van individuele landen,” aldus Femke de Jong, beleidsmaker voor Bas Eickhout, Nederlands lid van de Europese milieucommissie. “We voeren zoveel van elkaar in, dat moet je centraal regelen.” En hoe zit het dan met invoeren vanuit de VS en Azie? In Amerika wordt al de nodige onrust bespeurt hierover. Dit blogartikel waarschuwt al voor nano coatings op groente en fruit. De coating zou al gewoon gebruikt worden in Azie, zonder enig idee over de risico’s. “Juist omdat andere landen voorlopen op Europa,” stelt het EBB advies, “moeten we ons nu zo voorzichtig mogelijk opstellen.”

Het wetsvoorstel wordt aangepast. Gekloond voedsel krijgt een eigen regeling en de eisen hierboven worden verwerkt in het voorstel over nanotechnologie. In juli zal er opnieuw worden gestemd.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 06 mei 2010
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.