Je leest:

‘Er is geen Chinees wonder’

‘Er is geen Chinees wonder’

Auteur: | 13 februari 2008

Waarom groeien sommige ontwikkelingslanden spectaculair terwijl andere landen nog steeds achterblijven? Dat is het onderwerp van de inaugurele rede van prof. Adam Szirmai op 15 februari 2008, waarmee hij de leerstoel ‘Governance, Policy Analysis and Development Economics’ aan de Universiteit Maastricht aanvaardt. De oratie is mede gebaseerd op Szirmai’s eigen wetenschappelijke werk, dat bijna drie decennia omspant. Op basis van een systematische studie naar groei- en ontwikkelingspatronen op de lange termijn zal hij verschillen tussen succesvolle en minder succesvolle ontwikkelingservaringen in kaart brengen.

Elk ontwikkeld land was ooit een ontwikkelingsland

Szirmai: “Ontwikkelingsstudies moeten gebaseerd zijn op niet-ideologische, empirisch gefundeerde analyses (studies aan de hand van waarnemingen). Ik ben overtuigd van het belang van systematische langetermijnanalyses. Deze no nonsense aanpak leidt misschien tot gevoelige discussies, maar die mogen we niet uit de weg gaan. Elk ontwikkeld land is ooit een ontwikkelingsland geweest. We kunnen veel leren van de vergelijkende analyse van ontwikkelingservaringen, als we maar ver genoeg terugkijken, zo’n vijftig tot honderd jaar.”

De Aziatische tijgers

Het huidige succes van China lijkt spectaculair maar vertoont eigenlijk het normale patroon van versnelde groei, wanneer de belemmeringen voor groei wegvallen en een land profiteert van de voordelen van technologische achterstand. Vanaf dat moment kan het land meeprofiteren van de technologische kennis die in de rest van de wereld beschikbaar is. Dat zien we ook in landen die na 1950 een snelle ontwikkeling doormaakten, zoals Japan, West-Duitsland en de zogenaamde ‘Asian Tigers’ landen (Hongkong, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea) en de landen die later in ontwikkeling kwamen zoals bijvoorbeeld Ierland, India, Indonesië, Maleisië en Vietnam.

De grafiek geeft globaal de versnelde groei weer van het BBP (Bruto Binnenlands Product) voor zowel Duitsland, Korea als China. Het huidige succes van China lijkt spectaculair maar vertoont eigenlijk het normale patroon van versnelde groei, wanneer de belemmeringen voor groei wegvallen en een land profiteert van de voordelen van technologische achterstand. Bron afbeelding: Liberales

Gedoemd te mislukken?

Szirmai: “In het licht van deze ervaringen met men concluderen dat snelle oplossingen zoals de Millennium ontwikkelingsdoelstellingen gedoemd zijn te mislukken. Verdubbeling van het ontwikkelingsbudget voor Afrika heeft weinig zin als de knelpunten die ontwikkeling belemmeren en armoede verergeren niet worden aangepakt. In plaats daarvan zal elk land eerst moeten vaststellen wat de meest dringende knelpunten zijn. Die knelpunten moeten met voorrang worden aangepakt om de juiste voorwaarden voor groei en ontwikkeling te scheppen.”

…Sommige Afrikaanse landen zoals Mozambique en Tanzania maken momenteel een forse groei mee en profiteren van grootschalige buitenlandse investeringen…

Groei biedt adempauze

Prof. Szirmai gelooft desondanks dat er mogelijkheden liggen voor de minst ontwikkelde landen. “Sommige Afrikaanse landen zoals Mozambique en Tanzania maken momenteel een forse groei mee en profiteren van grootschalige buitenlandse investeringen in productieve sectoren. Groei biedt een adempauze om te werken aan verdere hervormingen. Ontwikkelingslanden die in staat zijn om internationale technologieën over te nemen en aan te passen, kunnen zeer snel groeien en hun achterstanden inlopen. De landen die daar niet in slagen, lopen het gevaar om gemarginaliseerd te raken.”

Professor Adam (Eddy) Szirmai is werkzaam aan de Universiteit Maastricht. Zijn onderzoek richt zich op internationale vergelijkingen van groei en productiviteit in ontwikkelingslanden. Hij heeft vergelijkende studies verricht in Indonesië, China, Zuid Korea, Tanzania, Zambia, Zuid Afrika, Vietnam en Japan. Verder houdt hij zich bezig met de relatie tussen innovatie, technologische verandering en productiviteit in specifieke economische sectoren in ontwikkelingslanden.

Dit artikel is een publicatie van Universiteit Maastricht (UM).
© Universiteit Maastricht (UM), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 februari 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.