Je leest:

Engelse les aan kleuters tast niveau van het Nederlands niet aan

Engelse les aan kleuters tast niveau van het Nederlands niet aan

Vier- en vijfjarigen zijn prima in staat om Engels te leren, zonder dat hun Nederlands daar onder lijdt bovendien. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels op de basisschool en de invloed daarvan op de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen. Het project wordt uitgevoerd door het Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS) en de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het Europees Platform – internationaliseren in onderwijs.

Het Foreign Languages in Primary school Project (FLiPP) werd eind 2009 op verzoek van minister Marja van Bijsterveldt gestart. De betrokken onderzoekers, waaronder dr. Sharon Unsworth van het UiL OTS, namen tests af waarbij de Engelse en Nederlandse taalvaardigheid van kinderen op een speelse manier werd gemeten.

Uit de eerste resultaten blijkt dat lessen Engels vanaf groep 1 logischerwijs tot een hoger niveau Engels leiden dan wanneer geen Engels wordt onderwezen. Bovendien presteren zowel leerlingen mét als leerlingen zonder Engelse les ook wat betreft de Nederlandse woordenschat conform de leeftijdsnormen.

Minister wil investeren in vvto

In mei 2011 zei minister Van Bijsterveldt tijdens een conferentie over vroeg vreemdetalenonderwijs (Vvto in opmars): “Met vroeg vreemdetalenonderwijs investeren we in de toekomst van de huidige generatie leerlingen; een toekomst die meer en meer internationaal georiënteerd zal zijn.” De eindresultaten van het onderzoek FLiPP worden eind 2012 opgeleverd. Van Bijsterveldt heeft de Tweede Kamer beloofd om na ontvangst van de resultaten met een plan van aanpak te komen.

In een persbericht benadrukt ook het bij het onderzoek betrokken Europees Platform – internationaliseren in onderwijs, de waarde van vroeg vreemdetalenonderwijs. “Het plan van aanpak van de minister is onder andere van belang voor de aansluiting op het voortgezet onderwijs. Dankzij vvto verlaten tienduizenden leerlingen met een flinke Engelse taalvaardigheid en internationaal bewustzijn de basisschool.”

‘Juf, wanneer gaan we weer Engels doen?’

Door de sterke groei in het aantal scholen dat al vanaf de kleutergroepen Engels aanbiedt (van 37 scholen in 2004 naar ruim 500 in 2012), is het noodzakelijk dat het voortgezet onderwijs hierop inspringt, zo stellen de FLiPP-onderzoekers. Op de Pabo moet ook extra aandacht worden besteed aan vvto Engels en de bijbehorende vakdidactiek. Want alleen op deze manier komt men op een verantwoorde manier tegemoet aan de veelgehoorde vraag: “Juf, wanneer gaan we weer Engels doen?”

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Universiteit Utrecht (UU).
© Universiteit Utrecht (UU), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 14 februari 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.