Je leest:

Engelse les aan kleuters populair

Engelse les aan kleuters populair

Auteur: | 7 juli 2006

Steeds meer basisscholen geven Engelse lessen aan jonge kinderen. Bij kinderen verloopt de verwerving van een taal nog spelenderwijs, en een goede kennis van het Engels is tegenwoordig geen overbodige luxe. De angst dat dit ten koste gaat van de kennis van het Nederlands lijkt ongegrond.

Engels leren: je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen! Op sommige basisscholen krijgen kinderen al in de kleuterklas les in de Engelse taal. Maar gaat dit niet ten koste van het Nederlands? Meer tijd voor Engels betekent immers minder tijd voor de moedertaal. Moet je kleuters wel opzadelen met het leren van een tweede taal?

Steeds meer scholen vinden van wel. Drie jaar geleden begonnen verschillende basisscholen in Rotterdam met het aanbieden van Engelse lessen voor jonge kinderen: het EarlyBird-project. In Rotterdam doen nu acht scholen mee aan het project, volgend jaar zullen dat er al vijftien zijn. En niet alleen in Rotterdam, in heel Nederland neemt het aantal scholen toe. Onlangs werd bekend dat ook in Zoetermeer twee basisscholen Engelstalige lessen voor kleuters zullen aanbieden (AD, 19-6-2006).

Het doel is om kinderen beter voor te bereiden op een samenleving waarin Engels een steeds grotere rol speelt. Een goede beheersing van het Engels geeft meer mogelijkheden op de internationale arbeidsmarkt en bereidt beter voor op het vervolgonderwijs. Ook op de middelbare school en in het hoger onderwijs neemt het gebruik van het Engels immers toe.

Het EarlyBird-project is een initiatief van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Op dit moment doen acht openbare basisscholen mee. Doel van het project is om kinderen al op jonge leeftijd bekend te maken met het Engels, zodat ze na de basisschool al een behoorlijke kennis van de Engelse taal hebben. Het voordeel van de samenwerking tussen de scholen is dat ervaringen en ideeën kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast kunnen de ervaringen die tijdens het project worden opgedaan gebruikt worden door basisscholen in de rest van Nederland.

Enthousiast

Het idee lijkt aan te slaan: ouders zijn enthousiast, en de kleuters lijken weinig moeite te hebben met het oppikken van het Engels. De kinderen leren de taal niet uit een grammaticaboekje, maar spelenderwijs: bepaalde lessen (bijvoorbeeld gym, of muziek) worden gegeven door een Engelstalige docent. Het is bekend dat het leren van een taal voor kinderen veel makkelijker is dan op latere leeftijd. Door vroeg met het aanbieden van Engels te beginnen wordt de taalgevoeligheid van de kleuters optimaal benut, wat uiteindelijk leidt tot betere resultaten.

Kinderen zijn erg goed in het verwerven van talen. Een extra taal hoeft dan ook helemaal geen problemen op te leveren. Integendeel zelfs: onderzoek heeft aangetoond dat tweetalige kinderen sneller zijn in het uitvoeren van bepaalde cognitieve taken (bijvoorbeeld rekenen) dan ééntalige kinderen. Bovendien geeft kennis van een extra taal ook toegang tot de cultuur van die taal: een tweede taal verbreedt de horizon en draagt bij aan de algemene ontwikkeling.

Tegengeluiden

Toch is niet iedereen blij met deze ontwikkeling. Sommigen stellen dat onderwijs in verschillende talen nadelig zal zijn voor bepaalde groepen leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met dyslexie of een taalstoornis: zij hebben al problemen met hun eerste taal, laat staan met een tweede. En dan zijn er de allochtone kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Wanneer ze voor het eerst naar school gaan worden ze dus met twee nieuwe talen geconfronteerd: het Nederlands én het Engels. De praktijk zal moeten uitwijzen of dit tot grote problemen zal leiden.

Anderen zijn bang dat de aandacht voor het Engels ten koste gaat van de positie van het Nederlands in het algemeen. Wanneer er meer tijd wordt besteed aan het Engels, is er minder tijd voor het Nederlands. Dit zou wel eens gevolgen kunnen hebben voor de kennis van het Nederlands onder kinderen. De meeste taalkundigen zien dit echter niet als een probleem, en stellen dat kinderen prima in staat zijn twee talen te leren zonder dat dit gevolgen heeft voor de vaardigheid in de eerste taal.

Resultaten van een onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen suggereren eveneens dat het wel mee valt met de negatieve gevolgen voor het Nederlands. Het onderzoek, verricht op twee basisscholen die meedoen aan het EarlyBird-project, wees uit dat de taalverwerving van het Nederlands niet leed onder de extra aandacht voor het Engels. Ook bij taalzwakke en allochtone kinderen hadden de lessen in het Engels geen negatieve gevolgen voor de vaardigheid in het Nederlands.

Conferentie

In september vindt er een conferentie plaats over Engels in het basisonderwijs. Basisscholen kunnen daar ervaringen uitwisselen die ze hebben opgedaan met Engelse les aan jonge kinderen. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de voordelen en de eventuele nadelen van extra Engels op de basisschool. Grote kans dat daarna nog meer basisscholen de stap zullen nemen om het taaltalent van jonge kinderen optimaal te benutten!

Dit artikel is een publicatie van Universiteit van Amsterdam (UvA).
© Universiteit van Amsterdam (UvA), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 07 juli 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.