Je leest:

Energieneutrale tunnel

Energieneutrale tunnel

Auteur: | 31 mei 2012

Een onderzoeksgroep van TU Eindhoven en de stichting Kien werkt aan een energieneutrale tunnel met een minimale milieubelasting en een veilig verkeersmanagement.

Tunnel bij Leidsche Rijn inmiddels open.
Docwerk

De O-tunnel kreeg de cryptische codenaam ‘PDEng-project 0-energietunnel’. Onderzocht wordt hoe een tunnel zo ontworpen kan worden dat het elektriciteitsverbruik neutraal is. Daarnaast onderzoekt PDEng-trainee Rimma Dzhusupova hoe de tunnelveiligheid kan worden vergroot en de milieubelasting kan worden teruggedrongen. De bevindingen hebben een belangrijke elektrotechnische component. Dat een tunnel ook energie op kan leveren blijkt uit de spoortunnel tussen Breda en Antwerpen. Op een traject van ruim 3 kilometer liggen 16.000 zonnepanelen boven voorbijrazende elektrische treinen.

Rimma Dzhusupova is onderzoekster aan de TU Eindhoven en PDEng-student (Professional Doctorate in Engineering) in Electrical Engineering. Zij is gespecialiseerd in duurzame energie, overdracht en –distributie en werkt vanuit de TU/e aan de O-tunnel. Ze onderzoekt hoe de milieuvervuiling kan worden teruggedrongen. Met een technisch ontwerper maakt ze een kosten-batenanalyse en onderzoekt ze de financiële haalbaarheid van het project. Bouwen onder de grond is redelijk complex. De veiligheidsregels voor tunnels worden steeds strenger. Kennis over tunnelveiligheid zit vooral bij Rijkswaterstaat en het Steunpunt Tunnelveiligheid. Het Steunpunt doet brandproeven, onderzoekt vluchtvoorzieningen, geluidsbakens, geautomatiseerde omroepberichten en werkt aan het wegontwerp in en nabij tunnels (convergentie en divergentiepunten, vluchtstroken etc).

Treintunnel bij Velsen
Docwerk

Electrotechniek

Het project heeft een belangrijke elektrotechnische component. Kien en het Stan Ackermans Instituut Post-Master Ontwerpersopleidingen “Professional Doctorate in Engineering” (PDEng), twee partners in het project, proberen wetenschap en bedrijfsleven aan elkaar te koppelen. De betrokkenen Technische Universiteiten ondersteunen KIEN bij elektrotechnische projecten als de 0-tunnel. Prof.ir. Wil Kling. “Op het oog hebben de drie TU’s weinig associatie met de installatiewereld. Maar als je beter kijkt, zie je dat de elektrotechnische installateur raakvlakken heeft met veel maatschappelijke en innovatieve thema’s; duurzaamheid, energiemanagement en zorg. Voor de wetenschap zijn dat belangrijke onderzoeksonderwerpen: we kunnen uitstekend met elkaar optrekken.”

Lees meer over ondergronds bouwen op Wetenschap24:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 31 mei 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.