Je leest:

Emotionele steun in plaats van eenzaamheid

Emotionele steun in plaats van eenzaamheid

Ouders en hun volwassen kinderen hadden in 2002 meer contact dan tien jaar daarvoor. Ook wisselden ze meer emotionele steun uit. Maar als ouders veel van hun kinderen verwachten en het contact en de steun blijven uit, dan is het risico op eenzaamheid groot.

Nederland was de vorige eeuw getuige van een aantal sociale en demografische veranderingen, zoals een toenemende levensverwachting en een afnemend geboortecijfer. Deze veranderingen zijn van grote invloed op familiestructuren en de relaties tussen generaties. Tegelijkertijd zijn de familiestructuren ook veranderd door veranderingen binnen het huwelijk, scheidingen en hertrouw. Families zijn alleen maar complexer geworden.

Deze veranderingen en de vraag in hoeverre kinderen bereid zijn hun ouders te ondersteunen vormde voor Suzan van de Pas de aanleiding voor een onderzoek naar de relaties tussen ouders en hun volwassen kinderen aan het eind van de 20e en het begin van de 21e eeuw.

Door huwelijk, scheiding en hertrouwen zijn families alleen maar complexer geworden. Dit gaat echter niet ten koste van het contact en de emotionele steun tussen ouders en hun volwassen kinderen.

Meer contact en meer emotionele steun

Grootschalige studies onder de Nederlandse bevolking van 55 tot 65 jaar laten zien dat ouders en hun kinderen in 2002 meer onderling contact hebben en meer emotionele steun uitwisselen dan tien jaar eerder. Tegelijkertijd neemt tussen 1992 en 2002 het contact en de steunuitwisseling in het individuele leven van de ouder af; de ouders zijn dan inmiddels tussen de 65 en 75 jaar. Verder blijkt dat meer families complexer zijn geworden, stiefkinderen komen bijvoorbeeld vaak voor. Maar het contact met die stiefkinderen wordt door veel stiefouders wel als regelmatig en belangrijk gezien.

De studie laat ook zien dat de betekenis die ouders toekennen aan het contact met hun kinderen en de ontvangen steun van die kinderen afhankelijk is van hun verwachtingen. Als ouders veel van hun kinderen verwachten, zijn ze ook snel teleurgesteld. Gering contact en weinig steun leiden juist bij deze ouderen relatief vaak tot eenzaamheid.

Dit artikel is een publicatie van Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
© Vrije Universiteit Amsterdam (VU), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 08 december 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.