Je leest:

Emotionele intelligentie is te trainen

Emotionele intelligentie is te trainen

Auteur: | 12 maart 2009

Na vier trainingssessies kunnen cursisten beter met hun emoties omgaan en ze bij zichzelf ook beter identificeren. Maar omdat alle deelnemers psychologiestudenten waren en voornamelijk vrouw, weten we niet zeker of dit bij andere groepen ook zo werkt. Het biedt wel aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Vier trainingsessies van tweeënhalf uur zijn voldoende om iemand te leren zijn eigen emoties beter te herkennen en hier ook beter mee om te gaan. En niet alleen op de korte termijn: na zes maanden is het effect nog steeds even groot. Dat ontdekten vier Belgische psychologen onder leiding van Delphine Nelis. De training bleek het begrip van andermans emoties niet te vergroten. Waarom dat niet lukte, weten de onderzoekers niet.

Tijdens de trainingen deden 19 deelnemers rollenspellen en kregen ze feedback, informatie en huiswerkopdrachten. Een andere groep van 18 mensen, die wat betreft leeftijd en geslacht overeenkwamen, kreeg geen training en liet dan ook geen verbetering in emotionele intelligentie zien.

Uit frustratie een telefooncel stukslaan wordt doorgaans niet opgevat als teken van emotionele intelligentie.

Psychologiestudenten

Hoewel het team van Nelis een duidelijk positief effect vonden, heeft het onderzoek ook een aantal behoorlijke tekortkomingen. Zo deden er maar weinig mensen mee, nog minder mannen – zeven in totoaal – en zij waren bovendien allemaal psychologiestudenten. Dat is overigens in het gedragsonderzoek helemaal niet ongebruikelijk, maar het maakt het wel moeilijk om in te schatten of zo’n training hetzelfde effect heeft op andere mensen. Daarvoor heb je eerst meer onderzoek nodig.

Keihard gillen omdat iemand graffiti op je tuinmuur heeft gespoten is overigens ook geen teken van een hoog EQ.

Leuk, maar wat emotionele intelligentie eigenlijk?

Uit eerder onderzoek blijkt dat emotionele intelligentie (ook wel EQ genoemd) sterk samenhangt met succes en geluk. Maar wat is EQ eigenlijk? Daarover zijn de meningen verdeeld. Sommige wetenschappers vinden kennis het belangrijkste ingredient: iemand die bijvoorbeeld weet dat het helpt om jezelf af te leiden als je boos bent, is volgens die visie emotioneel intelligent.

Dat je dat weet betekent echter nog niet dat je jezelf in een verhitte ruzie ook daadwerkelijk even kunt afleiden door tot tien te tellen. Daarom is het ook van belang dat je ook in staat bent om het echt te dóen. En dat je die vaardigheid hebt, betekent nog niet dat je hem ook (altijd) gebruikt. Daarom vinden wetenschappers dat er een derde ingrediënt bij EQ hoort: een karaktertrek die ervoor zorgt dat je je kennis en vaardigheden ook toepast. Nelis en collega’s trainden de deelnemers aan hun onderzoek in al deze drie aspecten van emotionele intelligentie.

Nelis en co publiceren hun resultaten binnenkort in het vakblad Personality and individual differences onder de titel ‘Increasing emotional intelligence: (How) is it possible?’

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 12 maart 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.