Je leest:

Einde van dividendbelasting in zicht

Einde van dividendbelasting in zicht

Volgens het Belastingplan 2008 levert de dividendbelasting komend jaar ongeveer € 3 mld op. Dat is in verhouding tot de totale belastingopbrengsten (circa € 130 mld) niet veel. Peter Kavelaars, hoogleraar Fiscale economie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen in Rotterdam verwacht dat de dividendbelasting op den duur zal verdwijnen, aangezien het in strijd is met de Europese regelgeving en te weinig oplevert.

De dividendbelasting – een belasting op het jaarlijkse rendement op aandelen – wordt binnen het Nederlandse systeem verrekend met de inkomstenbelasting en levert feitelijk niets op. De dividendbelasting op dividenden die worden uitgekeerd aan beleggers die in het buitenland wonen leiden wel tot een daadwerkelijke opbrengst. Het Nederlandse systeem komt er dus in feite op neer dat de dividendbelasting geheel wordt betaald door buitenlanders.

De Nederlandse overheid haalt als ‘tax man’ Euro 130 miljard op…

In de eerste plaats brengt die conclusie met zich mee dat de effectieve opbrengst van de dividendbelasting veel lager is dan € 3 mld. Door de binnenlandse verrekening van dividendbelasting met de inkomstenbelasting is de effectieve opbrengst vermoedelijk ongeveer € 800 mln. In de tweede plaats is duidelijk dat de dividendbelasting buitenlanders zwaarder belast dan binnenlanders. Dat riekt naar belemmering van het vrije kapitaalverkeer. Daar zijn we binnen de EU op tegen (EG-verdrag, artikel 56).

Strijdig met het recht

Op grond van de zogenoemde dividendmededeling van de Europese Commissie van 2003 dienen dividenden die aan buitenlandse beleggers worden uitgekeerd gelijk behandeld te worden met de dividenden van beleggers in Nederland. Menige rechter heeft zich hier over gebogen en daardoor is er is in de EU inmiddels behoorlijk wat rechtspraak te vinden waaruit blijkt dat diverse vormen van dividendbelasting strijdig zijn met het Europese recht. Dat roept in het algemeen de vraag op of een dividendbelasting op termijn nog wel houdbaar is.

EU brede afschaffing nadert

Nederland heeft het afgelopen jaar de dividendbelasting in een groot aantal opzichten aangepast zodat de heffing meer EU-proof is. Tevens is het tarief verlaagd van 25% naar 15%. Maar of dit voldoende zal zijn om de heffing op den duur overeind te houden valt te betwijfelen. Als de heffing sneuvelt dan zal dat overigens niet alleen voor Nederland gelden, maar voor alle lidstaten. Naar verwachting is het niet meer de vraag of de dividendbelasting verdwijnt, maar vooral wanneer dat het geval zal zijn. Bezien vanuit een optimaal vrij verkeer van kapitaal is dat een goede ontwikkeling.

Dit artikel is een publicatie van Erasmus Universiteit Rotterdam.
© Erasmus Universiteit Rotterdam, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 16 oktober 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.