Je leest:

Eet minder vlees en red de planeet

Eet minder vlees en red de planeet

Auteur: | 14 november 2007

Om ons klimaat te helpen, moeten we minder vlees gaan eten. Een spontane gedragsverandering bij de consument valt echter niet te verwachten. En de overheid wil niet ingrijpen.

Gisteren nam minister Cramer van Milieu het rapport ‘Nederland en een duurzame wereld’van het milieu- en natuurplanbureau (MNP) in ontvangst. Erg blij was de boodschap niet. Zo zijn in 2040 de CO2-uitstoot gestegen met 50% en er is tegen die tijd nog maar 60% van onze natuur over. Maar gelukkig waren er ook oplossingen. Als we bijvoorbeeld met zijn allen minder vlees gaan eten hoeft er minder natuur te worden opgeofferd aan het verbouwen van veevoer.

Hoewel we begaan zijn met onze aarde, wil het met planeetvriendelijk gedrag nog niet zo lukken. Dat komt omdat we de risico’s van klimaatverandering niet goed kunnen inschatten, en moeite hebben te geloven dat we er zelf echt iets aan kunnen doen. Maar zorgt de overheid met haar beleid dat de baten van klimaatvriendelijk gedrag hoger worden dan de kosten, dan zijn we best bereid een hoop te doen. Minder vlees eten bijvoorbeeld.

Het is alleen de vraag of dat gaat lukken. Uit onderzoek blijkt namelijk keer op keer dat we het – ondanks onze beste bedoelingen – heel moeilijk vinden om ons gedrag aan te passen. Ook volgens Van Egmond (directeur van het MNP) hoeven we geen spontane gedragsveranderingen te verwachten. Als het aan de consument ligt blijft het biefstukje dus op tafel. De Nederlander wacht liever tot de overheid met maatregelen komt, bijvoorbeeld door vlees duurder te maken. De minister vertoont hiertoe echter weinig bereidheid. Zo zegt ze vandaag in Trouw dat ze weigert luxe te verbieden. “Duurzame consumptie moet echt uit de samenleving zelf komen.” Dat we weten dat die samenleving niet vanzelf tot klimaatvriendelijker gedrag komt, is dan dus jammer maar helaas.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 14 november 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.