Je leest:

Een genetische kaart van de krokodil

Een genetische kaart van de krokodil

Auteur: | 29 juli 2009

Australische wetenschappers hebben een genetische kaart gemaakt van de zoutwaterkrokodil; Crocodylus porosus. Het is de eerste kaart van een reptiel dat niet tot de vogelachtigen behoort. Nu meer bekend is over de genetische achtergrond van de krokodil, is evolutionair onderzoek en studie naar belangrijke ecologische eigenschappen makkelijker geworden. Ook de publicatie van het volledige genoom van de krokodil komt dankzij de genetische kaart een stap dichterbij.

De genetische kaart van de zoutwaterkrokodil is de eerste van een reptiel dat niet tot de vogelachtigen behoort. Reptielen zijn achtergebleven in genetisch onderzoek, omdat er maar weinig markers en dieren met een bekende afstamming beschikbaar zijn.
AngMoKio, Wikimedia Commons

Met behulp van markers zijn de afgelopen jaren genetische kaarten opgesteld van uiteenlopende organismen, waaronder de mens en verschillende soorten vogels, vissen, zoogdieren en planten. Zulke kaarten geven wetenschappers informatie over de locaties van belangrijke genen op een bepaald chromosoom. Reptielen lopen in dit onderzoek erg achter. Dit komt doordat er weinig markers beschikbaar zijn en veel reptielen in commerciële instellingen geen stamboom hebben.

Extreem verschil

Eerder dit jaar identificeerden de Australische onderzoeker Lee Miles en zijn team al ruim 250 markers voor de zoutwaterkrokodil. Daarnaast spoorden zij de commerciële Darwin Crocodile Farm aan om de afstammingsgegevens van hun krokodillen bij te houden. Op basis van de stambomen en de markers kon Miles zich storten op het samenstellen van de eerste genetische kaart van een reptiel dat niet tot de vogelachtigen behoort.

De genetische kaart van mannelijke en vrouwelijke krokodillen is extreem verschillend. Geslachtsbepaling onder invloed van temperatuur heeft hier wellicht iets mee te maken.
St. Augustine Alligator Farm, Wikimedia Commons

De genen van een krokodil liggen verspreid over 14 groepen op het chromosoom. De afstand tussen deze groepen en verschillende individuele genen verschilt extreem tussen mannelijke en vrouwelijke krokodillen. De totale genetische kaart van het vrouwtje is bijna zes keer zo groot als die van het mannetje. Miles denkt dat dit verschil wellicht iets te maken heeft met het feit dat geslachtsbepaling bij de krokodil plaatsvindt onder invloed van temperatuur. Daardoor kunnen er verschillen in de mate van recombinatie optreden.

Compleet genoom

De genetische kaart van de krokodil is er nu dus, maar wat kunnen we ermee? De markers van de zoutwaterkrokodil testen op het genetische materiaal van andere krokodillen en reptielen is een optie. Op die manier krijgen wetenschappers meer informatie over de evolutie van deze diergroep. Verder is het nu mogelijk om te achterhalen welke genen verantwoordelijk zijn voor belangrijke ecologische eigenschappen van de krokodil.

Het is nog best een stap van een genetische kaart, waarin de positie van genen op een bepaald chromosoom wordt weergegeven, naar het genoom, de genetische informatie op alle chromosomen.
Plociam, Wikimedia Commons

Ook het ophelderen van het complete genoom van de krokodil behoort dankzij de genetische kaart tot de mogelijkheden. Voordat het zover is, moet Miles zijn verzameling markers nog sterk uitbreiden. Daartoe plaats hij de eerste genetische kaart van de zoutwaterkrokodil alvast op internet. Andere wetenschappers kunnen dan met de gegevens aan de slag om de genetische informatie van het reptiel verder in te kleuren.

Bronnen

A genetic linkage map for the saltwater crocodile (Lee Miles e.a.), BMC Genomics, juli 2009

Zie ook

DNA van gore parasiet bekend (Kennislinkartikel van Ditisbiotechnologie) Genoom van koe is typisch koe (Kennislinkartikel van Ditisbiotechnologie) Genoom sojaboon gepubliceerd (Kennislinkartikel van Ditisbiotechnologie) Doorgefokte kip is genetisch nog divers (Kennislinkartikel van Bionieuws)

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 29 juli 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.