Je leest:

Dwergstelsels ondersteunen MOND-theorie

Dwergstelsels ondersteunen MOND-theorie

Auteur: | 2 april 2008

Precisiewaarnemingen aan acht dwergsterrenstelsels lijken een ondersteuning te bieden voor de controversiële MOND-theorie – een alternatief voor de zwaartekrachttheorie van Newton.

Volgens MOND ( MOdified Newtonian Dynamics) gedraagt de zwaartekracht zich bij extreem geringe versnellingen anders dan in normale situaties. Zulke lage versnellingen komen alleen in het heelal voor, met name in de buitendelen van sterrenstelsels. Met MOND kunnen waarnemingen verklaard worden die anders toegeschreven moeten worden aan mysterieuze donkere materie.

Een van de veertien dwergstelsels die rond het Melkwegstelsel bewegen.

Garry Angus van de Universiteit van St. Andrews heeft nu metingen verricht aan de bewegingen van sterren in acht kleine dwergsterrenstelsels in de directe omgeving van ons eigen Melkwegstelsel. De banen van de sterren in de dwergstelsels, en de manier waarop de kleine stelseltjes vervormd worden door de getijdenkrachten van het Melkwegstelsel, passen goed binnen de voorspellingen van MOND. Angus presenteert zijn resultaten 2 april op de National Astronomy Meeting van de Royal Astronomical Society in Belfast.

Zie verder

Dit artikel is een publicatie van Allesoversterrenkunde.nl.
© Allesoversterrenkunde.nl, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 02 april 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.