Je leest:

Duits opnieuw in de lift

Duits opnieuw in de lift

Auteur: | 17 april 2012

Op 19 april wordt de Dag van de Duitse taal georganiseerd om de Duitse taal te promoten. Kennislink sprak in 2006 met Paul Sars, hoogleraar Duitse taal en cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, over de populariteit van het vak Duits. Het studentenaantal liet toen een lichte stijging zien. Hoe staat het er zes jaar later voor?

Wikimedia Commons

Zes jaar geleden was er een stijging te zien in het aantal studenten dat koos voor een studie Duits. Toch heeft die stijgende lijn destijds niet onmiddellijk doorgezet, vertelt Sars: “Een aantal jaren – 2008, 2009, 2010 – was het heel dramatisch. Op elke universiteit waren maar twee of drie aanmeldingen. De Vrije Universiteit heeft toen zelfs de deuren moeten sluiten voor studenten Duits. Twee jaar geleden ging het ineens weer beter. Momenteel hebben we in Nijmegen zelfs al elf vooraanmeldingen: een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. We zitten dus weer in de lift.”

Koeterwaals Duits

Momenteel telt de Radboud Universiteit zo’n achttien eerstejaars studenten Duits. En ook bij bedrijfscommunicatie Duits zitten altijd een stuk of acht studenten, aldus de hoogleraar: “Sommige vakken geven we samen en dan heb je dus een groepje van 20 tot 25 studenten. Maar het is nog steeds te weinig. Er is veel vraag vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en van overheden naar academisch geschoolde mensen die de Nederlands-Duitse verhoudingen kennen. Daarvoor is kennis van de Duitse cultuur misschien nog wel belangrijker dan de taal”, zegt Sars, want: “Duitsers vinden het helemaal geen probleem als je een beetje koeterwaals Duits spreekt.”

Matthäus-Passion

Aan de Radboud Universiteit wordt de laatste jaren veel aandacht besteed aan Duitsland in een speciaal Honours Programma. Dit is een tweejarig programma voor Nijmeegse studenten van allerlei studierichtingen, die behoren tot de beste 10 procent. Zij krijgen daarvoor een extra bul. In dat Honours Programma kun je tien programma’s volgen en twee daarvan gaan over Duitsland. Er worden excursies georganiseerd, zoals naar de Matthäus-Passion, de Faust van Goethe en een 6-daagse reis naar Berlijn.

Samenwerking

Daarnaast krijgen de studenten opdrachten van externe organisaties: “Het ministerie van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld heeft de opdracht gegeven om te kijken naar de politieke infrastructuur van Nederland en Duitsland”, legt Sars uit.

“Nederland en Duitsland zijn verschillend georganiseerd. Duitsland heeft Bundesländer met eigen bevoegdheden en een centrale regering: het is een bondsstaat. Onze provincies zijn geen deelstaten. Die verschillende structuur werkt soms belemmerend in de samenwerking.”

Tot de Bondsrepubliek horen deelstaten of Länder (niet officieel, maar vaker te horen is: Bundesländer). Sinds 1990 zijn het er zestien, daarvoor waren het tien plus West-Berlijn dat een speciale status had. (Bron: Wikipedia)
Wikimedia Commons

Keuzevak

“In het Honours Programma zitten studenten politicologie, medicijnen, rechten. Die train ik om in no time Duits te praten. Sommigen hebben Duits al in 4 vwo laten vallen en hebben daar nu spijt van. Bij de studie politicologie gaat 80 procent van de onderwerpen immers over Duitsland. En bij internationaal recht komt het Duitse recht direct in beeld omdat het zo verschillend is van Nederlands recht. Dat geldt voor heel veel Nederlandse studies: demografie, sociale geografie. Noem maar op.”

WK voetbal

De promotiecampagne voor het Duits is dus niet voor niets. Gelukkig is het imago van ons buurland de afgelopen jaren sterk verbeterd, meent Sars. Dat komt de studie ten goede: “Het imago is enorm verbeterd na het laatste wereldkampioenschap voetbal [waarin Nederland en Duitsland allebei in de halve finale speelden, red.]. Ook is Duitsland nog steeds de eerste vakantiebestemming van Nederlanders als het gaat om korte vakanties. En het is de grootste exporteur wereldwijd, met meer export dan China of Amerika. Als je dan ziet dat Duitsland ook in de politiek booming business is, met Merkel als een van de belangrijkste wereldleiders, dan verandert ook dat beeld van Duitsland.”

“Mensen laten zich positiever uit over Duitsland en dat gaat heel snel over op jonge mensen. Bij voorlichtingsdagen zitten de zalen opeens vol. Als ik een gastcollege geef voor vwo’ers zijn er soms 60 tot 70 aanmeldingen. En als ik dan een plaatje uit 1988 laat zien van Koeman die zijn kont afveegt aan het shirt van een Duitse voetballer, herkennen ze dat beeld helemaal niet meer.”

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 17 april 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.