Je leest:

Kunst & Wetenschap

Kunst & Wetenschap

Auteurs: en | 4 februari 2008

Kunst kan van grote waarde zijn voor wetenschap, bijvoorbeeld om bepaalde ideeën te illustreren en zo kracht bij te zetten. Maandelijks geven economische wetenschappers hun vakkundige commentaar op foto’s van zogeheten industriële landschappen. De kunstzinnige foto’s van de Canadees Edward Burtynsky tonen maatschappelijke dilemma’s van onze tijd. Ideaal kunstmateriaal voor interessante wetenschappelijke beschouwingen!

Wat heeft wetenschap aan kunst?

Kunst en wetenschap vertonen wezenlijke verschillen. Kunst is iets persoonlijks en streeft niet naar iets algemeen geldends. Voor wetenschap geldt juist het omgekeerde: onpersoonlijk, feitelijk en op zoek naar algemeen geldende theorieën. Toch raken de twee ‘tegenpolen’ elkaar vaak. Bijvoorbeeld als het gaat om kunstgeschiedenis, de relatie taal-kunst of computertechnologie maakt de kunst gretig gebruik van de wetenschap. En de wetenschap kan zeer zeker ook profiteren van kunst. Want wat is er mooier dan je ideeën kracht bij te zetten door middel van een prachtige illustratie?

Zes visuele verhalen van Burtynsky: Kunst en wetenschap verstrengeld in elkaar…

“Visuele verhalen met een onderliggende filosofie”

Buitenaards ogende mijnlandschappen, portretten van krioelende industriële activiteit, de gevolgen van de wereldwijde economische groei… De Canadese fotograaf Edward Burtynsky (1955) wijdt zich al zijn hele carrière aan de impact van industrie op milieu. Hij heeft een oeuvre gebouwd dat niet alleen esthetisch in de smaak valt, maar ook iets te vertellen heeft. “Visuele verhalen met een onderliggende filosofie”, noemt hij het zelf. Zijn werk is onder meer te zien in het Museum of Modern Art en het Guggenheim in New York, de Bibliothèque Nationale in Parijs en de Library of Congress in Washington DC.

Met zijn foto’s heeft Burtynsky één doel: een dialoog opstarten. Hij past er dan ook voor op niet zomaar gecatalogeerd te worden als een groene jongen met een afkeer voor alles wat industrie is. “De werkelijkheid is veel complexer dan dat”, meent hij. “Stellen dat alle bedrijven kwaadaardig zijn, is simplistisch en karikaturaal. Ik wil niet op een zeepkist gaan staan of het evangelie verkondigen. Ik wil een bewustzijn opwekken en mensen ertoe aanzetten iets aan hun eigen leven te veranderen. Alleen zo kan je volgens mij een verschil maken.”

Vanaf februari 2008 behandelt maandelijks een wetenschapper een thema aan de hand van een foto van Burtynsky.

In februari heeft Cees Withagen, hoogleraar milieu-economie, de aftrap verricht. Hij brengt het vervuilingsprobleem naar voren, dat de ongebreidelde jacht op olie met zich meebrengt. Hoelang gaat de mensheid door met het winnen van olie? Hoe kan de economie ‘goed’ werken? Hoe meten we de waarde van de natuur? Meer hier

Van machinale radertjes tot happy-productive werknemers. Universitair hoofddocent Arbeids- en organisatiepsychologie Toon Taris geeft in de maandelijkse dossierbijdrage van maart aan dat hard werken en “happiness” nog maar kort samengaan. En dan ook nog eens vooral in het Westen! Meer hier

Links zie je tailings; deeltjes mijn-afval die we in Nederland niet eens kennen. Toch zijn ook hier tussen de 60.000 en 600.000 vervuilde locaties aanwezig. In de bijdrage van april laat Dr. Michiel van Drunen van het Instituut voor Milieuvraagstukken zien hoe wet en wetenschap verweven zijn in hun streven naar een beter milieu. Meer hier

Massa’s vliegtuigen hoppen als sprinkhanen van hier naar daar, omdat het onze vrijheid en welvaart dient. Prof.dr. Dirk-Jan F. Kamann stelt in de column van mei dat het hoog tijd is om eens goed na te gaan hoe ook wij als sprinkhanen de aarde leegvreten. We hebben een visie nodig op de wereld van morgen. Meer hier

De groei van de scheepsbouwindustrie in China is niet te stuiten. In de bijdrage van juni legt Michele Acciaro van het Centrum voor Maritieme Economie en Logistiek (MEL) uit hoe het prijsmechanisme op de markt voor zeevaart werkt en hoe China ook in deze logge sector razendsnel naar de top snelt. Meer hier

Mijnbouw, bron van broodnodige grondstoffen in onze economie. In de bijdrage van september zie je hoe een prachtig plaatje tegelijkertijd bron van natuurverstoring is. Prof.dr. H.J.P. Eijsackers laat zien hoe economie en natuur hand in hand kunnen gaan in de zesde en laatste bijdrage van deze serie. Meer hier

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 04 februari 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.