Je leest:

Doomsday-krater in het Midden-Oosten

Doomsday-krater in het Midden-Oosten

Auteur: | 10 augustus 2006

In het oosten van Jordanië, bij Jabal Waqf as Sawann, is een reusachtige meteorietkrater gevonden. De datering van de inslag, 7500 tot 10.000 jaar geleden, wijst op een catastrofe die zich voordeed tijdens het begin van onze beschaving.

Een eerste berekening toont aan dat de inslag een kracht zou hebben gehad van 5000 atoombommen van het Hiroshima-type. Tot op tien kilometer afstand moet de temperatuur meer dan 1000 graden Celsius hebben bedragen. Als het gebied niet een tamelijk kale woestijn was geweest zouden tot op honderd kilometer afstand bosbranden zijn uitgebroken. Miljoenen tonnen rots, stof, damp en rook werden de atmosfeer in geslingerd. De inslag moet grote verwoestingen hebben aangericht in Jordanië, Irak, Syrië, Libanon, Palestina en noordelijk deel van Saudi Arabië.

Jabal Waqf as Sawann bevindt zich 150 km ten zuidoosten van de Jordaanse hoofdstad Amman.

In het Gilgamesj-epos, maar later ook in de Bijbel (Genesis 19, 24-28) en de Koran (Soerat 15, Al Hidjr, aya 73 – 74) wordt gerefereerd naar allesverwoestende stenen die uit de hemel vielen. Het kan dus zijn dat de inslag via overleveringen terechtkwam in de legenden en religies van het Midden-Oosten.

“…en de zeven rechters van de hel … hielden hun toortsen in de lucht, het land verlichtend met hun duivelse vlam. Een gevoel van wanhoop steeg ten hemel toen de stormgod het daglicht in duisternis veranderde nadat hij het land als een bord in scherven had geslagen.” Gilgamesj-epos, circa 2200 v. Chr.

De gevonden meteorietkrater bestaat uit twee concentrische cirkels. De diameter van de binnenring is 2,7 km, terwijl de diameter van de buitenring 5,5 km bedraagt. De krater moet zijn geslagen door een meteoriet met een diameter van ongeveer 100 meter die met een snelheid van 40 – 50 km/s in de bodem sloeg. Volgens de ontdekkers, de geologen prof dr. Elias Salameh en prof.dr. Hani Khoury van de Universiteit van Jordanië in samenwerking met de Duitse geoloog prof.dr. Werner Schneider, was de inslag uniek omdat hij de enige ter wereld is waar kiezellagen werden getroffen. Omdat er in het gebied weinig regen valt en dus ook weinig erosie plaatsvindt, ziet de krater er nog uit “alsof de inslag gisteren heeft plaatsgevonden”.

Fragment van het Gilgamesj-epos. Op grond van de Soemerische koningslijst weten we dat er een historische Gilgamesj was Hij regeerde omstreeks 2650 v.Chr. in de stadstaat Uruk bij de Eufraat in wat nu het zuiden van Irak is. Foto: The British Museum.

Aan de hand van de inslag kunnen wellicht veel geologische en historische gebeurtenissen worden verklaard, zoals door gloeiing geoxideerde, gesmolten en gebarsten rotsen, breuken in het gesteente en vormen van stralenkalk De Universiteit van Jordanië en het Higher Council of Science and Technology zullen een nationaal onderzoek starten waarbij ook remote sensing zal worden ingezet. De krater en zijn omgeving zullen vermoedelijk tot beschermd gebied worden uitgeroepen.

De geografische distributie van circa 160 overblijfselen van inslagkraters. De onlangs gevonden krater bij Jabal Waqf as Sawann is hierin nog niet opgenomen. Illustratie: Lunar and Planetary Laboratory, University of Arizona.

De krater bij Jabal Waqf as Sawann is een van de circa 160 bekende inslagkraters ter wereld. Een van de oudste en best uit de ruimte zichtbare inslaggebieden is de 250 tot 300 kilometer brede basin bij Vredefort in Zuid-Afrika. In het zuiden van Duitsland bevindt zich de bekende Rieskrater en de nabijgelegen, kleinere krater bij Steinheim.

De centrale krater in het centrum van het Witwatersrand Basin bij Vredefort, 100 km ten oosten van Johannesburg. Het inslaggebied is 2 miljard jaar oud. Foto: Space shuttle image STS51I-33-56AA.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Astronet.
© Astronet, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 10 augustus 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.