Je leest:

Dodo CSI is groot succes

Dodo CSI is groot succes

Auteur: | 22 augustus 2007

Onderzoekers hebben op Mauritius 150 dodobotten gevonden. Daaronder zijn een snavel en twee bijna complete skeletten. De resten maken deel uit van een waar massagraf van uitgestorven inheemse soorten.

Een internationaal team van wetenschappers, afkomstig uit Nederland, Engeland, Frankrijk en Mauritius zelf, graaft deze zomer op Mauritius naar botten van de dodo. In een moeras op de belangrijke vindplaats Mare aux Songes verwachtte de groep, waaronder onderzoekers van Natuurhistorisch Museum Naturalis, 4000 jaar oude dodobotten te vinden. Van enkele vierkante meters aarde wordt elke korrel onderzocht. Doel van deze CSI-achtige operatie is te achterhalen hoe de loopvogel precies uitgestorven is en hoe groot de invloed van de mens daarop is geweest.

bron: Naturalis

Vrijwel direct nadat vorige week de aardlaag bereikt was waarin dodoresten zouden kunnen liggen, stuitten de gravers op een enorme hoeveelheid botten en hout. In totaal vond het team zo’n 4000 beenderen van verschillende diersoorten. Daarbij zijn, behalve de dodo, nog veertien soorten vogels, twee soorten uitgestorven schildpadden en enkele reptielensoorten. Veel van de gevonden dieren leefden alleen op Mauritius en sommige, zoals drie soorten zangvogels, waren voorheen zelfs onbekend.

Symbolische loopvogel

Nader onderzoek aan de in totaal 150 dodobotten wees uit dat het om een belangrijke vondst gaat. Behalve de grote hoeveelheid is ook de kwaliteit erg goed. Dat er een hele snavel bij zit is bijzonder. Expeditielid Kenneth Rijsdijk schrijft op de weblog van de Dodo CSI: ‘Als een dier sterft in een meer, verteert het karkas en raakt de schedel los en kan wegdrijven. Daarnaast verteren schedels ook relatief snel in de bodem.’

bron: Naturalis

De dodo was een vogel die alleen voorkwam op het eiland Mauritius in de Indische Oceaan. Het dier had vleugels die zo klein waren dat hij niet kon vliegen. Overleven was mogelijk doordat het dier op Mauritius geen natuurlijke vijanden had. Maar nadat in het begin van de zeventiende eeuw Europese ontdekkingsreizigers naar het eiland kwamen, stierf de soort binnen honderd jaar uit. Want met de Europeanen kwamen katten, honden en ratten mee. Deze nieuwe roofdieren deden zich tegoed aan de dodo. Inmiddels staat de loopvogel symbool voor de invloed van de mens op de natuur en het uitsterven van soorten.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 22 augustus 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.