Je leest:

Dialect nog steeds populair

Dialect nog steeds populair

Auteur: | 10 september 2012

In de tv-serie ‘Dat is andere taal!’ staan sprekers van Nederlandse dialecten en streektalen centraal. Volgens taalwetenschapper Marc van Oostendorp wordt er weliswaar minder dialect gesproken, maar neemt het dialect nog steeds een belangrijke plek in binnen de Nederlandse samenleving: op de televisie, in de muziek en op beleidsniveau.

De Nederlandse dialecten zijn al jaren op hun retour. Tegelijkertijd is het dialect nog op allerlei plekken in de samenleving aanwezig; op de televisie, in de muziek, op beleidsniveau. Al die terreinen komen voorbij in ‘Dat is andere Taal!’ “Het geeft de huidige stand-van-zaken van de Nederlandse dialecten weer”, aldus Van Oostendorp, die zowel aan de totstandkoming van de tv-serie als aan het boek meewerkte.

Polder-Tilburgs

Die taalsituatie is niet heel anders dan twintig jaar geleden, weet Van Oostendorp: “Er wordt wel minder dialect gesproken, maar die ontwikkeling gaat zo langzaam dat het moeilijk is om er een vinger op te leggen. Overigens ontbreekt het in Nederland aan systematisch onderzoek naar dialectgebruik. Er worden wel onderzoeken uitgevoerd, maar die zijn zo verschillend van opzet dat je ze onderling niet kunt vergelijken. We hebben dus geen exacte cijfers van het aantal dialectsprekers in Nederland.”

Als je kijkt naar de dialectmuziek, zijn er de afgelopen twintig jaar niet veel nieuwe namen bijgekomen. “Wel opvallend is dat toentertijd de dialectrenaissance (opleving van het dialect, red.) nog niet was doorgedrongen in Vlaanderen, en nu wel. Dat zie je bijvoorbeeld aan de West-Vlaamse hiphopmuziek die doorspekt is van dialect. In Nederland heb je dat niet. Maar er is wel een uitzondering. Dat is wat je Polder-Tilburgs zou kunnen noemen: Tilburgse rapmuziek met een Poldernederlandse aai-klank.”

New Kids

Het dialect is dus ook bij de Nederlandse jeugd nog populair. “Maar het gaat een beetje met golven”, zegt de onderzoeker. “Soms duikt er opeens weer iets nieuws op. Neem de populariteit van de New Kids een paar jaar geleden: een Nederlandse televisieserie over een groep hangjongeren in het Noord-Brabantse Maaskantje.”

De Taaldetector van het Meertens Instituut bepaalt aan de hand van een aantal vragen welk dialect iemand spreekt.

Toch zijn er nog weinig jongeren die het dialect van huis uit meekrijgen. Wel is er de laatste tijd meer begrip voor een meertalige opvoeding, waarin kinderen zowel Nederlands als een lokaal dialect leren.

In de media is met name het streektaalbeleid veel onder de aandacht geweest. “De provincies Gelderland, Drenthe en Overijssel hebben tevergeefs gepleit voor extra erkenning van de Saksische dialecten. Deze zijn al erkend volgens het Europees Handvest deel I en II, maar niet volgens deel III. En in Limburg is het afgelopen jaar geïnvesteerd in een leerstoel voor het Limburgse dialect.”

Dat is andere taal! Elke maandag van 3 september t/m 22 oktober 2012, 19:25 uur, Nederland 2 – Boek en cd: Rien van den Berg en Marc van Oostendorp: Dat is andere taal! Unieboek/Het Spectrum.

Oeps: Onbekende tag `feed’ met attributen {"url"=>"https://www.nemokennislink.nl/kernwoorden/dialect.atom", “max”=>"5", “detail”=>"normaal"}

Lees meer over dialecten op Wetenschap24:

Dit artikel is een publicatie van Meertens Instituut.
© Meertens Instituut, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 10 september 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.