Je leest:

De Wadden

De Wadden

Auteur: | 17 juni 2010

Het Waddengebied is in meerdere opzichten uniek te noemen. In juni 2009 is een groot deel van de Wadden toegevoegd aan UNESCO’s Werelderfgoedlijst vanwege het dynamische, gevarieerde landschap en de bijbehorende soortenrijkdom. De laatste 500 jaar heeft de mens een steeds grotere invloed op het gebied.

Het ontstaan van de Wadden

Het waddengebied is nog jong: het werd zo’n 8000 jaar geleden gevormd na de laatste ijstijd. Door het smelten van de ijskappen steeg de zeespiegel en overspoelde het water de grotendeels drooggevallen Noordzee. Door eb- en vloedwerking werden grote hoeveelheden zand naar de kust gestuwd. Dit zand hoopte zich op achter rotsen en begroeiing. Behalve de Waddeneilanden ontstonden ook de huidige wadplaten die tijdens eb grotendeels droogvallen en onderstomen bij vloed.

Ook nu nog worden nieuwe duinen en zandplaten in rap tempo gevormd en weer afgebroken. Deze dynamiek en variatie in het landschap zorgen voor een enorme soortenrijkdom. Het is dan ook niet voor niets dat de Waddenzee in 2009 een plek kreeg op de Werelderfgoedlijst.

Bewoners van de Wadden

De hoogste terp van Nederland in Hegebeintum, Friesland.
Oscar Bos

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat het waddengebied vanaf het begin van de IJzertijd (7e eeuw v. Chr. – 12 n. Chr.) werd bewoond. Omdat het gebied nog regelmatig overstroomde, leefden de bewoners op terpen (in Friesland) en wierden (in Groningen): kunstmatige heuvels die werden opgeworpen uit aarde en plaggen. De vroegste bewoners leefden van visserij en landbouw. Plaatsen die voortgekomen zijn uit een terp hebben in Friesland vaak de uitgang -um (Dokkum, Kollum) of -werd (Holwerd, Ljouwert, Friese naam voor Leeuwarden).

Taal van de Wadden

VOC-schip te Amsterdam
Wikimedia Commons, Deepak via CC-BY-SA-2.0

De Waddeneilanden werden oorspronkelijk bevolkt door Friezen. Door de gerichtheid op zee kwamen de eilandbewoners echter in contact met allerlei verschillende bevolkingsgroepen. Het zeegat tussen Vlieland en Terschelling vormde een belangrijke doorgangsroute naar de Zuiderzee. Dit verklaart waarom de Waddeneilanden zo’n cruciale rol speelden in de VOC-tijd. Op de VOC-schepen kwamen de eilanders in contact met Hollanders. Dit had ook zijn weerslag op de taal: Fries mengde zich met Hollands.

In tegenstelling tot op de andere Waddeneilanden, wordt op Ameland nog veel dialect gesproken door jongeren. Hoewel het dialect van deze jongeren veel meer Nederlandse invloeden kent dan dat van de oudere generaties, beschouwen zij het nog steeds als Amelands.

Een vergeten geschiedenis

Bunker op Texel.
sabdesigns, flickr.com

De geschiedenis van de Waddeneilanden is nog goed zichtbaar in het landschap. Zo herinneren de commandeurswoningen en de walviskaken op Ameland aan de walvisvaart. Op Texel vallen nog de bunkers op. Ze herinneren niet alleen aan de Duitse bezetters, maar ook aan de Georgische soldaten die als krijgsgevangenen de Duitsers dienden. Vlak voor bevrijdingsdag kwamen zij in opstand. Pas op 20 mei werd Texel bevrijd door de Canadezen.

Cultuur van de Wadden

Ouwe Sunderklaas op Texel
Mathilde Jansen

In de negentiende eeuw sloeg het roer op de Wadden honderdtachtig graden om: steeds minder eilanders voeren op zee; steeds meer zochten hun heil in de toeristenindustrie. Tegenwoordig is het toerisme de grootste bron van inkomsten. Dat heeft zo zijn sporen nagelaten in de eilandgemeenschappen. Toch hebben de toeristen niet alleen maar een negatief effect op het behoud van de eilander taal en cultuur. Dat zie je niet alleen aan de vitaliteit van het Amelands, maar ook aan de grote animo voor lokale feesten als Sunderklaas.

Wadlopers en wadvogels

De wulp.
Wikimedia Commons

Niet alleen toeristen, maar ook vogels trekken naar het waddengebied voor hun rust. Maar veel wadvogels worden verstoord door de recreatieve activiteiten, zoals kitesurfen of wadlopen. Hoe snel de vogel schrikt is afhankelijk van de soort. De goudplevier bijvoorbeeld is toleranter dan de wulp of de tureluur. Veel vogels passen zich aan aan de recreatie: ze zoeken tijdelijk een rustiger gebied om weer terug te keren als de toeristen zijn verdwenen.

De toekomst van de Wadden

heremiet, flickr.com

Door de uitstoot van CO2 warmt de aarde langzaam op. Ook in de Waddenzee neemt de temperatuur toe: in de zomer komt deze regelmatig boven de 20 graden Celsius. Een temperatuur die niet voor alle zeebewoners even prettig is. De groei van mossels en kokkels, maar ook van schol is de laatste jaren afgenomen. Voor andere soorten wordt het klimaat in de Waddenzee juist aantrekkelijker. Niet alleen de zeebaars, maar ook de Japanse oester doet het de laatste jaren goed in de Waddenzee.

Dit dossier is tot stand gekomen in samenwerking met de Waddenacademie en de Waddenvereniging. Kijk voor wetenschapsnieuws over de Wadden ook eens op WadWeten: wekelijks een nieuw bericht over Waddengerelateerd onderzoek.

Oeps: Onbekende tag `feed’ met attributen {"url"=>"https://www.nemokennislink.nl/kernwoorden/wadden.atom", “max”=>"10", “detail”=>"normaal"}

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 17 juni 2010
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.