Je leest:

De financiële markt als glazen huis

De financiële markt als glazen huis

Financiële markten zijn op de lange termijn efficiënter als de transparantie wordt verbeterd, bijvoorbeeld door ingewikkelde financiële producten niet zomaar toe te staan. Dat stelt de econometrist Hendri Adriaens op grond van onderzoek waarop hij op woensdag 3 december promoveerde aan de Universiteit van Tilburg. Adriaens ontwikkelde een model waarin tot nu toe moeilijk te verklaren aspecten van financiële markten natuurlijke verschijnselen zijn.

In veel onderzoek naar financiële markten wordt aangenomen dat investeerders en beleggers in staat zijn de toekomst perfect te voorspellen. Samen met de aanname dat het verdienen van opbrengst zonder daarover risico te lopen niet mogelijk is, leidt dit tot aantrekkelijke theoretische resultaten. Maar onder deze aannames is een aantal aspecten van financiële markten moeilijk te verklaren.

Kennislink.nl

Transparantie is een veelgebruikte term onder economen. Zo luidt het aloude principe van de ‘perfecte markt’ dat een markt optimaal werkt als alle partijen over volledige informatie beschikken. Alleen op basis van volledige informatie kunnen kopers en verkopers gezamenlijk een optimale totale welvaart bereiken. Voorwaarde hiertoe is dat alle beschikbare informatie doorzichtig is voor de betrokkenen, met andere woorden ‘transparant’. Deze redenering geldt ook voor de financiële markt, waar financiële producten en diensten zoals aandelen en allerhande leningen –hypothecair, onderhands, doorlopend krediet etc.- verhandeld worden. Transparantie betekent hier dat banken en verzekeraars als een ‘glazen huis’ functioneren, opdat beleggers, collega-instellingen, toezichthouders etc. een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken van de risico´s en het verwachte rendement.

Een voorbeeld daarvan is dat aandelenprijzen doorgaans meer fluctueren dan verwacht zou mogen worden op basis van onderliggende informatie zoals uitgekeerde dividenden. Vaak wordt dan aangenomen dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden om geld te verdienen zonder risico te lopen. In zijn proefschrift laat Adriaens onder andere zien dat een model op basis van de omgekeerde aannames (geen opbrengst zonder risico en geen perfecte voorspellingen) tot een veel natuurlijkere verklaring van de moeilijk te verklaren aspecten van financiële markten leidt.

Het model van Adriaens is gebouwd rond de tweeslachtige onzekerheid over toekomstige uitbetalingen . Deze zogeheten ambiguïteit maakt deel uit van het alledaagse leven op financiële markten. Adriaens toont aan dat beleggers hun beleggingsbeslissingen regelmatig moeten herzien om het hoofd te bieden aan onverwachte gebeurtenissen. Mede daardoor zijn financiële markten op de lange termijn niet efficiënt, maar alleen op de korte termijn. Financiële markten zijn dan ook gebaat bij transparantie om ze efficiënt te maken op de langere termijn, bijvoorbeeld door ingewikkelde financiële producten niet zomaar toe te staan. Deze conclusie is ook van toepassing op de huidige kredietcrisis, waarin de gebrekkige transparantie over het risico van ingewikkelde producten een grote rol lijkt te spelen.

Adriaens bespreekt verder een nieuw simulatiemodel waarin individuele beleggers iedere periode beleggingsbeslissingen maken en op de financiële markten handelen. Het model kan diverse bekende aspecten van financiële markten reproduceren (zogenaamde ‘stylized facts’, bijvoorbeeld dat rustige en woelige perioden in aandelenrendementen zich afwisselen). De resultaten lijken daarmee op die van echte markten.

Hendri Adriaens (1979) studeerde in 2002 cum laude af in de econometrie aan de Universiteit van Tilburg. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit aan het Departement Econometrie en Operations Research. Zijn huidige werkkring is de afdeling Kwantitatieve Analyse van CentERdata, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Universiteit van Tilburg.

Zie ook

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 23 december 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.