Je leest:

De evolutie van de mens

De evolutie van de mens

Auteur: | 29 oktober 2009

Als evolutie geldt voor planten en dieren, waarom dan niet voor de mens? Volgens Darwin hebben wij een gemeenschappelijke voorouder met de (mens)apen. Vanuit deze voorouder ontwikkelden zich (onder andere) de eerste mensachtigen. Een paar miljoen jaar later bevolkten deze mensachtigen vanuit Afrika de hele wereld.

Volgens Darwin is ook de mens een product van de evolutie en delen wij een gemeenschappelijke voorouder met apen. Dat is duidelijk te zien aan ons DNA, dat voor 98 procent gelijk is aan dat van chimpansee en bonobo. De laatste gemeenschappelijke voorouder van mens en deze twee apensoorten leefde waarschijnlijk vijf tot zeven miljoen jaar geleden. Vier miljoen jaar geleden ontstonden uit deze voorouder de oudste mensachtigen (Australopithecus). Er liepen robuuste exemplaren rond die met hun sterke kaken voornamelijk hard voedsel aten, maar ook slanke individuen die zich met zacht voedsel in leven hielden. Uit deze laatste groep ontstond 2,5 miljoen jaar geleden het geslacht ‘Homo’, waar ook de moderne mens toe behoort.

Evolutie van het geslacht ‘Homo’ tot 2 miljoen jaar geleden.

Mensachtigen zijn naar alle waarschijnlijkheid ontstaan in Afrika en de soort Homo erectus was 1,8 miljoen jaar geleden de eerste die Azië en later ook Europa koloniseerde. Deze Homo erectus vormde in Europa de voorouder van de Neanderthalers die 200.000 tot 40.000 jaar geleden leefden. Parallel aan de ontwikkelingen in Europa ging ook de evolutie van de mens in Afrika onverminderd door. De moderne mens (Homo sapiens) ontstond daar ongeveer 100.000 jaar geleden en verspreidde zich snel over de wereld door een massale migratie. Homo sapiens verdreef daarbij regionale populaties, zoals bijvoorbeeld de Neanderthalers in Europa, waardoor alle mensen die nu leven uiteindelijk afstammen van dezelfde Afrikaanse voorouder.

Kaart van vroege menselijke migraties volgens de mitochondriale populatiegenetica (getallen geven het aantal duizenden jaren geleden aan). De letters op de pijlen geven groepen mensen aan die tot dezelfde mitochondriale haplogroep behoren. Haplogroepen zijn een soort genetische indeling waarbij mensen worden ingedeeld op basis van de overeenkomstige variatie in het erfelijk materiaal (mitochondriale DNA) dat ze van hun moeder mee hebben kregen.

Terug naar ’Darwin’s Evolutietheorie’

Dit artikel is een publicatie van Bètafactor i.s.m. Kennislink.
© Bètafactor i.s.m. Kennislink, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 29 oktober 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.