Je leest:

De brieven van Elizabeth Stuart

De brieven van Elizabeth Stuart

Een nieuwe kijk op de koningin van Bohemen

Auteur: | 23 september 2011

“Van achter haar schrijftafel nam ze het initiatief voor ambassadeursbijeenkomsten en internationale verdragen en beïnvloedde diplomatieke betrekkingen, belegeringen en schermutselingen in een door oorlog verscheurd vroeg-modern Europa.”

Zo wordt de Koningin van Bohemen door letterkundige Nadine Akkerman omschreven in haar nieuwe boek over Elizabeth Stuart, Koningin van Bohemen, “veroordeeld tot een leven met zware verplichtingen”.

Elizabeth Stuart, Koningin van Bohemen (1596 – 1662).
Wikicommons

Akkerman, onderzoeker bij het Instituut voor Culturele Disciplines van de Universiteit Leiden, baseert haar serie over Elisabeth Stuart op de uitgebreide correspondentie die Stuart met vele invloedrijke personen in Europa voerde.

Het tweede deel, “The correspondence of Elizabeth Stuart, Queen of Bohemia, Volume II (1632-1642)”, beslaat de tijd dat Stuart weduwe werd en daardoor de rol van staatshoofd van Bohemen van haar echtgenoot in de schoot geworpen kreeg.

“Elizabeth stond bekend als de lichtzinnige en extravagante gemalin van koning Frederick V”, vertelt Akkerman. “Wat mij het meest heeft getroffen, is dat de brieven een compleet ander beeld geven. Na de dood van haar man – Frederick V, keurvorst van de Palts en koning van Bohemen – was Elizabeth genoodzaakt de rol van de koning over te nemen, en de strijd aan te gaan om het verloren terrein van de Palts terug te winnen. Het was geen rol die zij uit eigen beweging zou hebben gekozen. Dit blijkt uit een in november 1632 geschreven brief aan een voormalige hofdame, Lady Broughton. Elizabeth schrijft dat zij voortaan veroordeeld is tot een leven met zware verplichtingen: ‘Wie zou ooit hebben gedacht dat ik staatshoofd zou worden, een rol die ik altijd het meest heb verafschuwd.’”

Openhartig en vastberaden

Ondanks dat de brieven in de periode 1632 – 1642 voornamelijk staatsaangelegenheden bevatten, komt Elizabeths openhartigheid naar voren. In haar persoonlijke adresseringen drijft ze soms de spot met anderen. In een brief aan James Hay, Eerste graaf van Carlisle, noemt ze hem ‘een lelijke kamelenkop’ en ambassadeur Sir Henry Vane beschrijft ze als een ‘eerlijke vette idioot’.

Haar betrokkenheid bij haar politieke rol blijkt als zij het over haar zoon en oogappel Rupert heeft, die door de vijand gevangen is genomen. “Ik zie hem liever dood, dan in handen van de vijand.” Hiermee geeft Elizabeth te kennen dat zij bang is dat haar zoon zal worden overgehaald om zich tot het katholieke geloof te bekeren en de vijandelijke troepen te gaan versterken.

De brieven van Elizabeth Stuart, koningin van Bohemen.
Universiteit Leiden

Militair, politiek en diplomatiek belang

Akkerman legt verder uit: “Elizabeths correspondentie stelt ons in staat de gebeurtenissen in het vroeg-moderne Europa in een breder perspectief te zien. Ze had persoonlijk contact met alle belangrijke actoren in die periode en correspondeerde met hen over onderwerpen van militair, politiek en diplomatiek belang. Al deze personen, en de onderwerpen die zij bespraken, komen in haar brieven naar voren!”

Treffend in dit werk is de hoeveelheid informatie die Akkerman verzamelde: 1224 pagina’s, 622 brieven, van Elizabeth en aan haar gericht. Bijeengebracht uit 47 verschillende bronnen, waarvan het grootste deel niet eerder werd gepubliceerd.

Het boek bevat niet alleen transcripties van handgeschreven brieven, maar ook correspondentie in zeven verschillende cijfercodes, allemaal tijdens dit onderzoek voor de eerste keer ontcijferd. Dezelfde codes werden in die periode gebruikt door ambassadeurs, diplomaten en politici. Zo zijn Akkermans ontdekkingen ook van onschatbare waarde voor andere onderzoekers van het vroeg-moderne Europa. Bijvoorbeeld om de brievenverzamelingen van Balthazar Gerbier, kunstmakelaar van de schilder Peter Paul Rubens, te ontcijferen.

The Correspondence of Elizabeth Stuart Queen of Bohemia Volume II 1632-1642 Auteur: Nadine Akkerman Uitgever: Oxford University Press ISBN: 978-0-19-995108-8

Dit artikel is een publicatie van Universiteit Leiden.
© Universiteit Leiden, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 23 september 2011

NEMO Kennislink Agenda

NEMO Kennislink vertoont op deze plaats normaal gesproken wetenschappelijke activiteiten uit heel Nederland. Door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus zal daarvan een groot gedeelte worden afgelast. Omdat we geen achterhaalde informatie willen verspreiden, laten we voorlopig geen activiteiten zien.
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.