Je leest:

Darwins folder

Darwins folder

Auteur: | 6 maart 2009

“Evolutie – zo zit het!” Dit is de titel van de evolutiefolder op Kennislink. De folder rekent af met misverstanden rondom de evolutietheorie.

Webloggers, postbodes en tv-presentatoren hebben allemaal een mening over de vraag of leven een product is van evolutie of schepping. Twee weken geleden viel bij zes miljoen huishoudens een folder in de bus die pleit voor de schepping (het creationisme) en meerdere malen uithaalt naar de evolutietheorie.

De folder werkte als een rode lap op een stier. Aan alle kanten laaide de discussie opnieuw op. Zo verscheen er binnen een week een artikel op de website van het Humanistisch Verbond, waarin het Verbond de argumenten van de creationisten weerlegt. Vandaag publiceert www.kennislink.nl een folder die uitlegt hoe leven dankzij evolutie kon ontstaan.

“Persoonlijk ben ik hoogst verbaasd dat zich hoe dan ook nog een discussie voordoet”, zegt Carl Koppeschaar, hoofdredacteur van Kennislink. “In 1977 sprak ik al op het congres ‘Schepping of evolutie?’ als evolutionistisch sterrenkundige. Ik kan mij niet herinneren dat onze creationistische tegenstanders, drie christelijke hoogleraren uit de VS, toen op enige wijze punten scoorden. En dan nu, meer dan dertig jaar later, opnieuw dezelfde discussie? Weinig zinvol, lijkt mij.”

Maar waarom dan een nieuwe folder? “Bij het woord evolutie denkt iedereen aan de afstamming van de mens van de apen. Ten eerste is dat niet zo, want beide soorten stammen van een gemeenschappelijke voorouder af. Maar evolutie is veel meer: het is ook het ontstaan van de allereerste levensvormen zelf, zo’n 3,5 miljard jaar geleden uit niet-levende materie. Niemand is daar toen bij geweest. Maar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond hoe zoiets zich op een volkomen natuurlijke wijze kan hebben voorgedaan.”

Weerwoord

In de folder neemt Kennislink de lezer in vogelvlucht mee door het onderzoek waar Koppeschaar op doelt. Ondanks alle controverse is evolutie namelijk één van de meest succesvolle theorieën ooit. Het idee is simpel: in elke soort komen toevallige verschillen met andere leden van de soort voor. Zo kan het gebeuren dat een mus een net iets krommere snavel heeft. Soms is zo’n verschil handig bij het overleven in moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld als de mus ’s winters kruimeltjes tussen de straatstenen uit moet pikken.

Overleven betekent meer kinderen krijgen, die dat handigheidje ook erven. Na een paar generaties zijn er alleen nog maar mussen met een krommere snavel en is er dankzij evolutie een nieuwe diersoort geboren.

Dit idee voerden wetenschappers door op alle diersoorten, van de aap en de mens tot aan de allereerste oercel. Met zeer oude skeletten en fossielen is het mogelijk de evolutie van al het leven in kaart te brengen. Evolutie verklaart zelfs het ontstaan van de eerste levensvorm. Stoffen in de oersoep klonterden samen en vormden zo een oercel.

Maar dat gaat er bij creationisten niet in. Volgens de bijbel schiep God de aarde immers in zes dagen. Zij proberen al jaren de bewijzen voor evolutie te weerleggen. Zo argumenteren de creationisten bijvoorbeeld dat fossielen niet gedurende miljoenen jaren op elkaar gestapeld zijn, maar allemaal tegelijk in de grond kwamen door een wereldwijde ramp. Deze ramp zorgde dat al het leven samen verdronk en werd begraven onder de aardlagen.

In de folder biedt Kennislink de tegenargumenten. Zo wordt de vraag gesteld waarom er dan vissen in de onderste aardlaag zitten. Die verdrinken namelijk niet.

“We hebben groot respect voor ieders mening, ongeacht geloof of levensovertuiging”, zegt Koppeschaar. “Maar dat wil niet zeggen dat wij geen weerwoord mogen geven op misverstanden. De creationistische folder die de afgelopen weken is verspreid, bevat een flink aantal misverstanden. Die weerleggen wij op wetenschappelijke wijze.”

Kennislink folder:

Zie verder op Kennislink

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 06 maart 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.