Je leest:

Clandestiene handel leidt tot globalisering

Clandestiene handel leidt tot globalisering

Auteur: | 17 juli 2006

Sociologen van de Columbia University stellen dat er al ver voor de globalisering van de laatste decennia sprake was van een wereldwijde marktstructuur. Die structuur ontstond door de illegale handel van kapiteins en zeelieden.

Emily Erikson en Peter Bearman van de Columbia University laten zien dat een vroeg voorbeeld van mondialisering het directe resultaat is van verboden handel door individuele zeelieden. Zij gebruikten middelen van hun bazen voor hun eigen handeltjes.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie

De onderzoekers analyseerden gegevens van 4572 reizen van de Engelse East India Trading Company tussen 1601 en 1833. Ze geven daarmee een zeldzame en genuanceerde kijk op de sterk verbonden mondiale markten die tot stand kwamen door het wangedrag van ondernemende kapiteins en zeelieden.

Het bewijs voor hun bevindingen komt uit scheepsjournalen en grootboeken. Daaruit blijkt dat de kapiteins van schepen van de East India Trading Company hun tripjes verlengden om met middelen van de EIC eigen handeltjes op te zetten. De kapiteins keerden lang niet altijd op het voorgeschreven tijdstip terug naar Engeland maar zwierven door het Oosten op zoek naar lucratieve zaakjes. Op hun uitstapjes verbonden ze lokale markten met elkaar waardoor een mondiale markt ontstond. Schommelingen op een lokale Oosterse markt waren elders in de wereld voelbaar.

De nieuwe kapitalistische markt was niet alleen het product van de acties van individuele handelaren. Zonder het raamwerk van de EIC hadden de kapiteins deze trips nooit kunnen maken. De individuele kapiteins konden hun gang gaan omdat het voor Engeland heel moeilijk was om controle uit te oefenen over de schepen die zo ver weg waren en zo lang onder weg bleven. Bovendien bracht de EIC haar bemoeinissen met de lokale markten terug omdat ze merkte dat haar opbrengsten het lang niet haalden bij die van de Nederlandse VOC.

Ironisch genoeg leidde de slechte controle op de kapiteins uiteindelijk tot winst voor de EIC omdat nieuwe markten werden aangeboord en verbonden.

De studie van Erikson en Bearman zal gepubliceerd worden in het tijdschrift ‘American Journal of Sociology’.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 17 juli 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.