Je leest:

Chinees brein is anders dyslectisch

Chinees brein is anders dyslectisch

Auteur: | 8 april 2008

Bij Chinese kinderen met dyslexie functioneert het werkgeheugen niet goed: het hersengebiedje dat hierbij betrokken is, is veel te klein. Bij Engelstalige kinderen is juist het deel van het brein dat nodig is voor luisteren en spreken aangetast. Waarschijnlijk zijn beide vormen aangeboren. Een kind met ‘Engelse dyslexie’ kan profijt hebben van vroege opsporing omdat hij dan een Chinese manier van lezen kan aanleren en zo zijn dyslexie omzeilt.

Bij een Chinees kind met dyslexie werkt een ander hersengebiedje niet goed dan bij een Engelstalig kind met dezelfde stoornis. Dat ontdekten Li Hai Tan, een taal- en hersenwetenschapper van de universiteit van Hongkong, en zijn collega’s. Het klinkt logisch: een kind dat Chinees leert lezen, moet namelijk vooral een groot aantal karakters onthouden. Voor het begrijpen van de Engelse taal is juist nodig dat een kind de letters in klanken kan omzetten en daarmee een heel woord kan vormen.

Toch blijkt niet het deel van het brein dat zorgt voor symboolherkenning bij de dyslectische Chinese kinderen gebrekkig te functioneren, maar hun werkgeheugen. Het hersengebiedje dat hierbij hoort – het linkermidden van de frontale gyrus – was stukken kleiner dan bij Engelstalige kinderen met dyslexie, ook al hadden ze in totaal evenveel grijze massa. Bij Engelse dyslectici zit het probleem in het hersengebied dat nodig is voor luisteren en spreken.

Bij Engelstalige kinderen (die een woord in elkaar zetten door klanken te koppelen aan de letters van het alfabet) zit dyslexie in het brein op een andere plek dan bij Chineestalige kinderen. Bron: PNAS

Dyslexie meteen na de geboorte ‘aanpakken’

Omdat er sprake is van een echt fysiek verschil in het brein, denken de onderzoekers dat dyslexie het gevolg is van een aangeboren hersenafwijking. Zouden we die met een hersenscan al vlak na de geboorte kunnen opsporen, dan biedt dat de mogelijkheid om er iets aan te doen.

Het inzicht dat dyslexie in Chinees- en Engelstalige kinderen een andere neurologische oorzaak heeft, helpt daarbij. Een kind in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië kan bijvoorbeeld leren om woorden als geheel te herkennen in plaats van per letter, zoals Chinese kinderen dat met karakters doen. Op die manier hoeft een kind met ‘Engelse dyslexie’ later toch geen problemen te krijgen met leren lezen.

Li Hi Tan en collega’s publiceerden hun onderzoek op 7 april 2008 in het vakblad PNAS onder de titel ‘A structural–functional basis for dyslexia in the cortex of Chinese readers’.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 08 april 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.